Sesion informativ mbi zhvillimin e ardhshëm të turizmit dhe hotelerisë në rajon

Sesion informativ mbi zhvillimin e ardhshëm të turizmit dhe hotelerisë në rajon

16 Maj 2018 –  Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore pas prezantimit dje në Shkup, sot në Ohër organizoi sesionin informativ mbi temën e njëjtë për “Nevoja për të ndryshuar programin e zhvillimit në fushën e klasifikimit dhe standardizimit në turizëm dhe hoteleri”. Prezantimi kishte pë...
Read more
Klasifikimi dhe standardizimi i ligjeve për turizëm dhe hoteleri

Klasifikimi dhe standardizimi i ligjeve për turizëm dhe hoteleri

15 Maj 2018 – Projekti i i USAID-it për Partneritet për rregullativë më të mirë afariste ka mbajtur një sesion informativ mbi temën “Nevoja për të ndryshuar programin e zhvillimit në fushën e klasifikimit dhe standardizimit në turizëm dhe hoteleri”. Prezantimi kishte për qëllim të gjitha ndë...
Read more
Trendet botërore si bazë për rritjen e investimeve në sektorin e agro-biznesit

Trendet botërore si bazë për rritjen e investimeve në sektorin e agro-biznesit

23 Prill 2018 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore  në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Maqedonisë, Odën Ekonomike të teknologjisë informative dhe komunikimit (MASIT), Lidhjen e Odave Ekonomike të Maqedonisë, dhe EPI Centar Internacional sot në Veles organizuan forumin ekonomik me temë...
Read more
Sesion informativ me kompanitë nga Koçani mbi Ligjin për marrëdhënie pune

Sesion informativ me kompanitë nga Koçani mbi Ligjin për marrëdhënie pune

11 Prill 2018 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore përmes projektit të USAID – Partneritet për rregullativë më të mirë afariste, sot në Koçani në sesion informativ i prezantoi dispozitat ekzistuese dhe kërkesat ligjore të cilat ndikojnë tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM), lidhur m...
Read more
Me iniciativë të OEMVP-së, Drejtoria e Doganave përgatit propozim ligj për ndryshim në Ligjin e Doganave

Me iniciativë të OEMVP-së, Drejtoria e Doganave përgatit propozim ligj për ndryshim në Ligjin e Doganave

04 Prill 2018 – Angazhimi i vazhdueshëm i OEMVP-së në mbrojtjen e interesave të biznesit edhe kësaj here jep rezultatet e veta. OEMVP bashkë me odat tjera ekonomike në vend në kuadër të projektit “Partneritet për rregullativë më të mirë afariste” i financuar nga USAID, dërgoi deri tek Drejtoria e...
Read more
Vazhdim i konkursit për përfituesit potencialë të shërbimeve të bashkë-financuara të konsulencës

Vazhdim i konkursit për përfituesit potencialë të shërbimeve të bashkë-financuara të konsulencës

VAZHDIMI I K O N K U R S I T për përfituesit potencialë të shërbimeve të bashkë-financuara të konsulencës në fushën e punëve profesionale për siguri në punë, në përputhje me Ligjin mbi Sigurinë dhe Shëndetin në Punë Me kërkesë të përdoruesve potencialë dhe për shkak të interesit të tyre në rritje, vazhd...
Read more
K O N K U R S për angazhimin e agjencisë për marketing

K O N K U R S për angazhimin e agjencisë për marketing

K O N K U R S për angazhimin e agjencisë për marketing K O N K U R S për angazhimin e agjencisë për marketing Projekti i USAID-it Partneritet për një Rregullativë më të Mirë të Biznesit, i implementuar nga EPI CENTAR International në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore, Odën Eko...
Read more
Dispozitat ligjore në fushën e mjedisit jetësor në funksion të kompanive

Dispozitat ligjore në fushën e mjedisit jetësor në funksion të kompanive

28 Mars 2018 –  Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot në Dibër organizoi sesion informativ mbi “Rregulloret ligjore në fushën e mjedisit jetësor në funksion të zhvillimit, promovimit dhe konkurrueshmërisë së kompanive”. Qëllimi i këtij sesioni informativ është të prezantohen dispoz...
Read more
Konkurs për shfrytëzues potencial të shërbimeve konsultative

Konkurs për shfrytëzues potencial të shërbimeve konsultative

 K O N K U R S për shfrytëzues potencial të shërbimeve konsultative të ko-financuara nga sfera e punëve profesionale për siguri në punë, në përputhje me Ligjin për siguri dhe shëndet në punë Projekti i financuar nga USAID – “Partneritet për rregullativë më të mire afariste” i cili implementohet prej EPI...
Read more
Trajnim mbi rregulloret ligjore të mjedisit jetësor në funksion të zhvillimit, promovimit dhe konkurueshmërisë së kompanive

Trajnim mbi rregulloret ligjore të mjedisit jetësor në funksion të zhvillimit, promovimit dhe konkurueshmërisë së kompanive

15 Mars 2018 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot organizoi një takim informativ mbi rregulloret ligjore në fushën e mjedisit jetësor në funksion të zhvillimit, promovimit dhe konkurueshmërisë së kompanive. Në takim morrën pjesë përfaqësues të Ministrisë së mjedisit jetësor dhe planif...
Read more
Trajnim për zhvillim profesional të sigurisë në punë

Trajnim për zhvillim profesional të sigurisë në punë

13 Mars 2018 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot dhe nesër organizon trajnim dy ditor i dedikuar për subjektet juridike që kanë autorizim për kryerjen e punëve profesionale për siguri në punë në pajtim me Ligjin për Siguri dhe Shëndet në Punë. OEMVP duke u bazuar në atë se edukimi i...
Read more
Takim me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim

Takim me Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim

07 Mars 2018 – Kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore z. Nebi Hoxha në takimin sot me Drejtorin e Zyrës së Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), diskutoi rreth Iniciativave qeveritare dhe klimës së biznesit  (Investment Climate and Governance Initiative -ICGI),  pë...
Read more
OEMVP pjesë e Programit të Departamentit të Shtetit Amerikan për liderë të rinj

OEMVP pjesë e Programit të Departamentit të Shtetit Amerikan për liderë të rinj

07 Mars 2018 – Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore, Drilon Iseni është pjesë e Programit të Departamentit të Shtetit Amerikan për liderë të rinj. Në fillim të programit, drejtori ekzekutiv ka realizuar takime në Departamentin e Shtetit Amerikan, në Departamentin e Dr...
Read more
Vështirësitë në implementimin e ligjeve – reformat në prokurimet publike

Vështirësitë në implementimin e ligjeve – reformat në prokurimet publike

02 Маrs 2018 – Sot në Shtip u mbajt sesioni informativ me temë “Reformat në prokurimet publike me theks të veçantë në propozim tekstin e Ligjit për prokurime publike”, i cili realizohet përmes projektit të USAID “Partneritet për rregullativë më të mirë afariste” në bashkëpunim me Ministrinë...
Read more
Bizneset diskutuan rreth reformave në prokurimet publike

Bizneset diskutuan rreth reformave në prokurimet publike

22 Shkurt 2018 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot në Strugë organizoi sesionin informativ me temë “Reformat në prokurimet publike me theks të veçantë në propozim tekstin e Ligjit për prokurime publike”. Ky sesion informativ realizohet përmes projektit të USAID “Partneritet për...
Read more
Trajnim dy ditor për zhvillim profesional të personave juridik për sigurinë në punë në ndërtimtari

Trajnim dy ditor për zhvillim profesional të personave juridik për sigurinë në punë në ndërtimtari

FTESË Për pjesëmarrje në trajnim dy ditor për zhvillim profesional të personave juridik që kanë autorizim për të kryer punë profesionale për sigurinë në punë në pajtueshmëri me Ligjin për Siguri dhe Shëndetësi në Punë Trajnimet do të zhvillohen në fushën e sektorit të ndërtimtarisë më datë 13.03.2018...
Read more
Trajnimi për zhvillimin profesional të ekspertëve të sigurisë në punë në fushën e tekstilit

Trajnimi për zhvillimin profesional të ekspertëve të sigurisë në punë në fushën e tekstilit

FTESË Për pjesëmarrje në trajnim dy ditor për zhvillim profesional të personave juridik që kanë autorizim për të kryer punë profesionale për sigurinë në punë në pajtueshmëri me Ligjin për Siguri dhe Shëndetësi në Punë   Trajnimi do të zhvillohet në fushën e sektorit të tekstilit më 27.02.2018...
Read more
Reformat në prokurimet publike – heqja e procedurave të panevojshme burokratike

Reformat në prokurimet publike – heqja e procedurave të panevojshme burokratike

14 Shkurt 2018 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në bashkëpunim me Ministrinë e financave dhe Zyrën për prokurime publike organizuan sot sesion informativ me temë “Reformat në prokurimet publike me theks të veçantë në projekt tekstin të Ligjit për prokurime publike”. Sesioni informativ...
Read more
Tejkalimi i pengesave të biznesit në marrëdhëniet e punës

Tejkalimi i pengesave të biznesit në marrëdhëniet e punës

06 Shkurt 2018 – Çështjet prioritare dhe problemet për ndryshimin e Ligjit për marrëdhëniet e punës ishin temë diskutimi gjatë sesionit informativ sot të organizuar nga Oda Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Maqedonisë, Odën Ekonomike të teknologjisë infor...
Read more
Para bizneseve të rajonit të Tetovës prezantohen rregulloret ligjore në fushën e mjedisit

Para bizneseve të rajonit të Tetovës prezantohen rregulloret ligjore në fushën e mjedisit

30 Janar 2018 –  Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në kuadër të Projektit të USAID-it për Partneritet për rregullativë më të mirë afariste sot realizoi një sesion informativ me temë “Rregulloret ligjore në fushën e mjedisit në funksion të zhvillimit, promovimit dhe konkurrencës së...
Read more
Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga Ligji për marrëdhënie pune dhe propozim Ligjin për praktikantë

Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga Ligji për marrëdhënie pune dhe propozim Ligjin për praktikantë

25 Janar 2017 – Me qëllim të përmirësimit dhe lehtësimit të zbatimit të ligjeve në Republikën e Maqedonisë përmes projektit të USAID “PARTNERITET PËR RREGULLATIVË MË TË MIRË AFARISTE”, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore organizoi sesion informativ në temën: “Çështjet pri...
Read more
Sesion informativ mbi ndryshimin e Ligjit për marrëdhëniet e punës dhe Ligjin për praktikantë

Sesion informativ mbi ndryshimin e Ligjit për marrëdhëniet e punës dhe Ligjin për praktikantë

Me qëllim të përmirësimit dhe lehtësimit të zbatimit të ligjeve në Maqedoni përmes projektit të USAID “PARTNERITET PËR RREGULLATIVË MË TË MIRË AFARISTE”, do të organizohet sesion informativ në temën: “Çështjet prioritare dhe problemet për ndryshimin e Ligjit për marrëdhëniet e punës...
Read more
Barrierat ekzistuese në punën e kompanive eksportuese

Barrierat ekzistuese në punën e kompanive eksportuese

13 Dhjetor 2017 – Pas forumit dje në Kavadarci, sot Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në Shkup organizoi forumin me temën  “Përmes internacionalizimit të ndërmarrësisë deri tek rritja më e madhe ekonomike“, i cili realizohet në kuadër të projektit të USAID-it për Partneritet për rregulla...
Read more
Përmes internacionalizimit të ndërmarrësisë deri tek rritja më e madhe ekonomike

Përmes internacionalizimit të ndërmarrësisë deri tek rritja më e madhe ekonomike

12 Dhjetor 2017 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot në Kavadarci organizoi forumin me temë “Përmes internacionalizimit të ndërmarrësisë deri tek rritja më e madhe ekonomike“, i cili organizohet në kuadër të projektit të USAID-it për Partneritet për rregullativë më të mirë bizne...
Read more
OEMVP organizoi forumin për rregullativat në sektorin e ndërtimtarisë

OEMVP organizoi forumin për rregullativat në sektorin e ndërtimtarisë

14 Nëntor 2017 – Оda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në kuadër të projektit Partneritet për rregullativë më të mirë biznesore sot organizoi forumin me temë: Rregullativat në fushën e planifikimit hapësinor, tokës ndërtimore dhe punimeve ndërtimore, duke i theksuar sfidat në të cilat hasin...
Read more
Sektori i ndërtimtarisë: mungesa e informacionit rezulton në mos zbatimin e kërkesave ligjore

Sektori i ndërtimtarisë: mungesa e informacionit rezulton në mos zbatimin e kërkesave ligjore

13 Nëntor 2017 – Oda ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot në kuadër të Projektit të USAID – Partneritet për rregullativë më të mirë afariste, ku OEMVP është partner bashkë me Odën Ekonomike të Maqedonisë, MASIT, Lidhja e Odave Ekonomike dhe Epi Centar Internacional, organizuan forumin...
Read more
Konferencë: “Sfidat aktuale të komunitetit të biznesit në fushën e legjislacionit”

Konferencë: “Sfidat aktuale të komunitetit të biznesit në fushën e legjislacionit”

07 Qershor 2017 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në bashkëpunim me  EPI Centar, Odën e teknologjisë informative MASIT dhe Odën Ekonomike të Maqedonisë sot organizuan konferencën me temën “Sfidat aktuale të komunitetit të biznesit në fushën e legjislacionit” në kuadër të projekti...
Read more
OEMVP vazhdon takimet informative me bizneset

OEMVP vazhdon takimet informative me bizneset

17 Maj 2017 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore këtë javë organizoi sesione informative me kompanitë e Manastirit dhe Kavadarcit, ku u diskutua mbi  Ligjin për marrëdhëniet e punës dhe të drejtat apo obligimet që rrjedhin nga ky ligj. Në këto takime informative u prezantuan rregullat dhe...
Read more
Sesion informativ me kompanitë e Strugës

Sesion informativ me kompanitë e Strugës

15 Maj 2017 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot organizoi sesion informativ  në Strugë me kompanitë e saja anëtare ku u diskutua mbi të drejtat dhe obligimet të cilat rrjedhin nga politikat tatimore dhe doganore. Në takimin informativ në Strugë me temë: të drejtat dhe obligimet të cilat rr...
Read more
Takim me bizneset në Kumanovë, prezantohen të drejtat dhe obligimet të cilat rrjedhin nga ligji për mjedisin jetësor dhe urbanizëm.

Takim me bizneset në Kumanovë, prezantohen të drejtat dhe obligimet të cilat rrjedhin nga ligji për mjedisin jetësor dhe urbanizëm.

08 Maj 2017 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore edhe sot vazhdoi me organizimin e sesionit informativ  në Kumanovë me kompanitë e saja anëtare ku u diskutua mbi ligjin e mbrojtjes së mjedisit, instrumentet ligjore për mbrojtjen e mjedisit jetësor për NVM dhe instrumentet vullnetare që qo...
Read more
Njoftohen kompanitë me të drejtat dhe obligimet që rrjedhin nga Ligji për marrëdhëniet e punës

Njoftohen kompanitë me të drejtat dhe obligimet që rrjedhin nga Ligji për marrëdhëniet e punës

25 Prill 2017 –  Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot organizoi sesioin informativ me kompanitë e Tetovës, ku u diskutua mbi  Ligjin për marrëdhëniet e punës dhe të drejtat apo obligimet që rrjedhin nga ky ligj. Këto sesione gjithashtu kanë për qëllim mbledhjen e të dhënave të vlefshme, çësht...
Read more
Takim me bizneset në Strumicë, prezantohen të drejtat dhe obligimet që rrjedhin nga Ligji për marrëdhënie të punës

Takim me bizneset në Strumicë, prezantohen të drejtat dhe obligimet që rrjedhin nga Ligji për marrëdhënie të punës

20 Prill 2017 –  Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore vazhdon të organizojë sesione informative  në të gjithë vendin me kompanitë e saja anëtare ku diskutohen taksat dhe doganat, ligji i mbrojtjes së mjedisit, marrëdhëniet e punës, siguria në punë si dhe ligji për sigurim shëndetësor. Këto...
Read more
Sesion informativ në temë “Nëpërmjet programit trajnues drejtë rritjes së biznesit”

Sesion informativ në temë “Nëpërmjet programit trajnues drejtë rritjes së biznesit”

20 Prill 2017 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sot në bashkëpunim me Programin për rritjen e punësimit (Increasing Market Employability Programme) të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim implementuar nga Swisscontact dhe PREDA Plus organizuan sesionin informativ në temën “Nëpërm...
Read more
Takim informativ me kompanitë e Strugës – Ligji për mjedisin jetësor dhe urbanizëm

Takim informativ me kompanitë e Strugës – Ligji për mjedisin jetësor dhe urbanizëm

12 Prill 2017 – Me qëllim të përmirësimit dhe implementimit më të lehtë të ligjeve në Republikën e Maqedonisë në kuadër të projektit të USAID „PARTNERITET PËR RREGULLATIVË MË TË MIRË AFARISTE“, sot në Strugë Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore organizoi sesion informativ në temë: Të drejta...
Read more
Takim me kompanitë e  Kumanovës në kuadër të projektit USAID – Partneritet për regullativë më të mire  afariste

Takim me kompanitë e Kumanovës në kuadër të projektit USAID – Partneritet për regullativë më të mire afariste

06 Prill 2017 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në kuadër të projektit  të financuar nga  USAID – Partneritet për rregullativë  më të mirë ligjore, i cili implementohet në bashkëpunim me EPI Centar, Odën për Teknologji Informatike dhe telekomunikim – MASIT dhe Odën Ekonomike të Maqedonisë, s...
Read more
Takim informativ me kompanitë e Tetovës mbi politikat tatimore dhe doganore

Takim informativ me kompanitë e Tetovës mbi politikat tatimore dhe doganore

27 Mars 2017 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në kuadër të projektit të USAID – Partneritet për rregullativë  më të mirë ligjore, i cili implementohet në bashkëpunim me EPI Centar, Odën për Teknologji Informatike dhe telekomunikimit – MASIT dhe Odën Ekonomike të Maqedonisë...
Read more
Sesion informativ mbi marrëdhëniet e punës, sigurisë në punë dhe ligji për sigurim shëndetësor

Sesion informativ mbi marrëdhëniet e punës, sigurisë në punë dhe ligji për sigurim shëndetësor

22 Mars 2017 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në kuadër të projektit për Partneritet për rregullativë më të mirë ligjore, sot filloi ciklin e sesioneve informative me qëllim të informimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme për të drejtat dhe obligimet të cilat rrjedhin prej rregull...
Read more

Partneriteti për rregullativë më të mirë afariste

Kohëzgjatja e proektit: 10.2016 – 09.2020 Partneri Implementues Kryesor: EPI Centar International   Partner Implementues: Oda Ekonomike e Maqedonisë; MASIT; Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore Qëllimi i projektit ·         Qëllimi i 1: Përmirësimi dhe përshtatja e rregullativës ligjore për...
Read more