Njoftime

Thirrje për praktikantë

Thirrje për praktikantë

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore (OEMVP) – Shkup, është një organizatë joqeveritare dhe jofitimprurëse e cila punon në zhvillimin dhe përfaqësimin e interesave të biznesit si dhe krijimin e mjedisit të pështatshëm për zhvillim. OEMVP bën organizimin, avancimin, mbrojtjen e interesave dhe prom...
Read more
THIRRJE PUBLIKE PËR ZGJEDHJE TË AGJENSIONIT PËR REALIZIM TË MANIFESTIMIT “TOP 100”

THIRRJE PUBLIKE PËR ZGJEDHJE TË AGJENSIONIT PËR REALIZIM TË MANIFESTIMIT “TOP 100”

THIRRJE PUBLIKE PËR ZGJEDHJE TË AGJENSIONIT PËR REALIZIM TË MANIFESTIMIT “TOP 100” i organizuar nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore                   Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore çdo vit organizon manifestimin “TOP 100”, në të cilin shpallen 100 kompanitë më të mira në Maqedon...
Read more
Thirrje për praktikantë

Thirrje për praktikantë

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore (OEMVP) – Shkup, është një organizatë joqeveritare dhe jofitimprurëse e cila punon në zhvillimin dhe përfaqësimin e interesave të biznesit si dhe krijimin e mjedisit të pështatshëm për zhvillim. OEMVP bën organizimin, avancimin, mbrojtjen e interesave dhe prom...
Read more
Vazhdim i konkursit për përfituesit potencialë të shërbimeve të bashkë-financuara të konsulencës

Vazhdim i konkursit për përfituesit potencialë të shërbimeve të bashkë-financuara të konsulencës

VAZHDIMI I K O N K U R S I T për përfituesit potencialë të shërbimeve të bashkë-financuara të konsulencës në fushën e punëve profesionale për siguri në punë, në përputhje me Ligjin mbi Sigurinë dhe Shëndetin në Punë Me kërkesë të përdoruesve potencialë dhe për shkak të interesit të tyre në rritje, vazhd...
Read more
K O N K U R S për angazhimin e agjencisë për marketing

K O N K U R S për angazhimin e agjencisë për marketing

K O N K U R S për angazhimin e agjencisë për marketing K O N K U R S për angazhimin e agjencisë për marketing Projekti i USAID-it Partneritet për një Rregullativë më të Mirë të Biznesit, i implementuar nga EPI CENTAR International në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore, Odën Eko...
Read more
Konkurs për shfrytëzues potencial të shërbimeve konsultative

Konkurs për shfrytëzues potencial të shërbimeve konsultative

 K O N K U R S për shfrytëzues potencial të shërbimeve konsultative të ko-financuara nga sfera e punëve profesionale për siguri në punë, në përputhje me Ligjin për siguri dhe shëndet në punë Projekti i financuar nga USAID – “Partneritet për rregullativë më të mire afariste” i cili implementohet prej EPI...
Read more
Thirrje publike për subvencionim të ndërmarrjeve

Thirrje publike për subvencionim të ndërmarrjeve

01 Mars 2018 – Ministria e ekonomisë në pajtim me Programin për konkurencë, inovacion dhe sipërmarrësi për vitin 2018 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 17/2018) ka shpallur thirrje publike për subvencionimin e ndërmarrjeve si më poshtë: THIRRJE PUBLIKE Për subvencionimin e ndërmarrjev...
Read more

“OEMVP paraqiti një vlerësim fillestar të tekstit ndërsa rekomandimet tyre, në konsultim me anëtarësinë do të dërgohen në Qeveri në mënyrë zyrtare dhe do të vendosen në sistemin elektronik për rregullativë ENER. Sektori për hulumtim dhe zhvillim në OEMVP bëri analizë komparative të ligjeve të ngjashme n...
Read more
Trajnim dy ditor për zhvillim profesional të personave juridik për sigurinë në punë në ndërtimtari

Trajnim dy ditor për zhvillim profesional të personave juridik për sigurinë në punë në ndërtimtari

FTESË Për pjesëmarrje në trajnim dy ditor për zhvillim profesional të personave juridik që kanë autorizim për të kryer punë profesionale për sigurinë në punë në pajtueshmëri me Ligjin për Siguri dhe Shëndetësi në Punë Trajnimet do të zhvillohen në fushën e sektorit të ndërtimtarisë më datë 13.03.2018...
Read more
Trajnimi për zhvillimin profesional të ekspertëve të sigurisë në punë në fushën e tekstilit

Trajnimi për zhvillimin profesional të ekspertëve të sigurisë në punë në fushën e tekstilit

FTESË Për pjesëmarrje në trajnim dy ditor për zhvillim profesional të personave juridik që kanë autorizim për të kryer punë profesionale për sigurinë në punë në pajtueshmëri me Ligjin për Siguri dhe Shëndetësi në Punë   Trajnimi do të zhvillohet në fushën e sektorit të tekstilit më 27.02.2018...
Read more
Shërbimet e reja të OEMVP-së

Shërbimet e reja të OEMVP-së

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore si gjithmonë është në shërbim të anëtarësisë së vet, prandaj nga ky vit kemi bërë edhe azhurimin e portfolios së shërbimeve që do t’ju ofrojmë juve dhe anëtarëve potencial, duke synuar me këtë të plotësojmë nevojat e juaja. Edhe ky vit vijon me shtimin s...
Read more
Thirrje për praktikantë

Thirrje për praktikantë

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore (OEMVP) – Shkup, është një organizatë joqeveritare dhe jofitimprurëse e cila punon në zhvillimin dhe përfaqësimin e interesave të biznesit si dhe krijimin e mjedisit të pështatshëm për zhvillim. OEMVP bën organizimin, avancimin, mbrojtjen e interesave dh...
Read more
Konkurs për angazhimin e një personi juridik

Konkurs për angazhimin e një personi juridik

Projekti i financuar nga USAID – “Partneritet për rregullativë më të mirë afariste”, i cili implementohet nga ana e EPI CENTAR Internacional në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Maqedonisë, Odën Ekonomike të Maqedonisë Veri – Perëndimore, MASIT, dhe Lidhjen e Odave Ekonomike të Maqedonisë, ka nevojë për...
Read more
Karvani Financiar i OEMVP-së

Karvani Financiar i OEMVP-së

10.10.2017 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore e vetëdijshme për qasjen e vështirë në financa, e cila paraqet pengesë serioze për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe rrjedhimisht faktor i cili ngadalëson rritjen dhe zhvillimin ekonomik të shtetit, këtë vit për të parën herë organizon Karvanin...
Read more
Reagim ndaj fjalimit të Kryetarit me rastin e 18 Gushtit – Dita e Armatës së RM-së

Reagim ndaj fjalimit të Kryetarit me rastin e 18 Gushtit – Dita e Armatës së RM-së

25 Gusht 2017 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në mbrojtje të interesave të bizneseve që përfaqëson, në asnjë mënyrë nuk konteston faktin se Armata duhet të jetë në funksion të mbrojtjes së kufijve, integritetit territorial dhe sovranitetit të shtetit dhe të punojë në drejtim të sigur...
Read more
NJOFTIM për mashtrim në internet

NJOFTIM për mashtrim në internet

Ju njoftojmë se në rast se pranoni e-mail nga EU Business Register me formular për regjistrim në bazën e të dhënave, bëhet fjalë për mashtrim. Në formular shkruan që “Updating is free!” (Azhurimi është falas), por në fakt me nënshkrim dhe plotësim të këtij formulari (apo formulari të ngjashë...
Read more
SHPALLJE PUBLIKE

SHPALLJE PUBLIKE

SHPALLJE PUBLIKE Në bazë të nenit 22, paragrafi 1, pika 1, paragrafi 3 dhe neni 23 të Ligjit për marrëdhënie pune, dhe në bazë të nenit 21, 23 dhe 32 nga Statuti i OEMVP-së, Këshilli Drejtues i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore solli vendim për shpallje të: Konkursit për plotësimin e vendit...
Read more

Thirrje publike për zgjedhje ideore të dizajnit të statuetës për çmimin e TOP 100

Thirrje publike për zgjedhje ideore të dizajnit të statuetës për çmimin e TOP 100   Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimiore çdo vit organizon manifestimin TOP 100 me të cilin shpall 100 kompanitë më të mira shqiptare në Republikën e Maqedonisë. Lënda e thirrjes publike është përgatitja e dizajnit t...
Read more
Thirrje për praktikantë

Thirrje për praktikantë

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore (OEMVP) – Shkup, është një organizatë joqeveritare dhe jofitimprurëse e cila punon në zhvillimin dhe përfaqësimin e interesave të biznesit si dhe krijimin e mjedisit të pështatshëm për zhvillim. OEMVP bën organizimin, avancimin, mbrojtjen e interesave dh...
Read more
Takim me sektorin e biznesit dhe OJQ-të lokale nga Struga

Takim me sektorin e biznesit dhe OJQ-të lokale nga Struga

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri – Perëndimore dhe Fondacioni ALBIZ, më datë 05 Gusht 2016 (E premte), në orën 14:00 do të realizojnë takim me sektorin e biznesit dhe OJQ lokale nga Struga në ambientet e hotel Drim, Struga. Qëllimi kryesorë i takimeve është që të ndërmjetësojë partneritete efektive afatg...
Read more
Takim me sektorin e biznesit dhe OJQ-të lokale nga Shkupi

Takim me sektorin e biznesit dhe OJQ-të lokale nga Shkupi

  Takim me sektorin e biznesit dhe OJQ-të lokale nga Shkupi Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri – Perëndimore dhe Fondacioni ALBIZ,  më datë 03 Gusht, 2016 (E mërkurë), në orën 11:00 do të realizojnë takim me sektorin e biznesit dhe OJQ lokale nga Shkupi në hapësirat e Librarisë së Çarshisë, në Shkup. Qëlli...
Read more
Takim me sektorin e biznesit dhe OJQ-të lokale nga Kërçova

Takim me sektorin e biznesit dhe OJQ-të lokale nga Kërçova

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri – Perëndimore dhe Fondacioni ALBIZ,  më datë 19 Korrik 2016 (E martë), në orën 12:00 do të realizojnë takim me sektorin e biznesit dhe OJQ lokale nga Kërçova në ambientet e hotel Arabella, në Kërçovë. Qëllimi kryesorë i takimeve është që të ndërmjetësojë partneritete efek...
Read more

Thirrje për aplikim për ÇMIMIN NACIONAL PËR VITIN 2016

Trupit koordinativ për përgjegjësi shoqërore të ndërmarrjeve dhe Ministria e ekonomisë së Republikës së Maqedonisë kanë shpallur thirrje publike për aplikim për Çmimin nacional në vitin 2016 për praktikat më të mira me përgjegjësi shoqërore për ndërmarrje të mëdha dhe ndërmarrje të vogla/të mesme. Gjith...
Read more
Takim me gazetarët

Takim me gazetarët

29 Mars 2016 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore për të mirëmbajtur raportin korrekt me mediat dhe për të respektuar transparencën në punën e saj, sot realizoi një takim miqësor me gazetarët, duke synuar një bashkëpunim afatgjatë dhe informim mbi aktivitetet që planifikon të ndërmerr në...
Read more
Vizitë bizneseve nga Tetova dhe Dibra

Vizitë bizneseve nga Tetova dhe Dibra

04 Mars 2016 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri- Perëndimore gjatë kësaj jave në Tetovë dhe Dibër realizoi një vizitë të bizneseve anëtare, si dhe atyre potenciale. Në këto takime OEMVP foli për misionin dhe qëllimet strategjike të saja dhe bëri prezantimin e planit të aktiviteteve për vitin 2016....
Read more
OEMVP në Panairin e Ndërtimtarisë 2016

OEMVP në Panairin e Ndërtimtarisë 2016

02 Mars 2016 – Një delegacion i OEMVP-së, i udhëhequr nga kryetari Nebi Hoxha, sot vizitoi Panairin e Ndërtimtarisë, Patundshmerisë dhe Investimeve 2016,  ku pjesëmarrëse ishin edhe disa kompani të njohura ndërtimore nga Maqedonia, njëkohësisht edhe anëtare të Odës. Kompanitë pjesëmarrëse e vlerës...
Read more
Hapet panairi i Ndërtimtarisë 2016

Hapet panairi i Ndërtimtarisë 2016

Prej nesër e deri më datë 05 Mars 2016 do të organizohet Panairi i 13-të ndërkombëtar për ndërtimtari dhe materiale ndërtimore.  Në suaza të Panairit të Shkupit për të gjashtën herë do të mbahet edhe Panairi për patundshmëri dhe investime RealExpo. Në panair do të ofrohen dhe shiten prodhime dhe shërbim...
Read more
Takim me përfaqësues të UNDP-së në Maqedoni

Takim me përfaqësues të UNDP-së në Maqedoni

29 Shkurt 2016 – Sot OEMVP realizoi takim me përfaqësues të UNDP-së në Maqedoni, gjatë të cilit takim u bisedua mbi disa çështje për të cilat mund të krijohet një bashkëpunim në interes për të dy palët. Temë kryesore e diskutimit ishte Strategjia për konkurrueshmëri, gjegjësisht fokus i veçantë u...
Read more
OEMVP në Euclid Summit 2016

OEMVP në Euclid Summit 2016

Drejtori Ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore Fatmir Bytyqi, bashkë me Zyrën për konsulencë të OEMVP-së, janë pjesëmarrës në Samitin Euclid 2016: Fuqia për nxitje të ndryshimeve pozitive – Ngritja e shoqërisë civile dhe ndërmarrjeve shoqërore knowhow për vitin 2020 dhe më tej. Samit...
Read more
Takim me AKB-në

Takim me AKB-në

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore më datë 16 Shkurt 2016 (E martë) me fillim në ora 12:00, në hapësirat e OEMVP-së, do të realizojë takim me Aleancën Kosovare të Bizneseve (AKB). Gjatë këtij takimi do të diskutohet për thellimin e bashkëpunimit në mes kompanive anëtare të Odës dhe atyre të AKB...
Read more