Sipërmarrësi i vitit 2013

Këtë vit çmimi i parë në kategorinë e ndërmarrjeve të vogla i takoi pronarit të poliklinikës stomatologjike ENDOMAK nga Shkupi, z. Tome Taseskit, kurse në kategorinë e ndërmarrjeve mikro,...