Juris nr.4

Juris nr.4

21 Korrik 2017 – Duke patur parasysh problemet që shfaqen ndërmjet kompanive dhe mosmarveshjet afariste ndërmjet tyre, kemi parë të arsyeshme që të prezantojmë para anëtarëve të Odës disa tema të rëndësishme siç janë: ligjin për ndërmjetsim i cili ju mundëson kompanive një zgjidhje më të lehtë të...
Read more
Juris nr.3

Juris nr.3

23 Qershor 2017 – Në periudhën Mars-Qershor 2017 u realizuan 18 info sesione në qytete të ndryshme të RM në bashkëpunim me partnerët e projektit të financuar nga USAID. Në këto info sesione ishin të pranishëm më shumë se 300 përfaqësues të kompanive në të cilat u zhvilluan diskutime në lidhje me p...
Read more
Juris nr.2

Juris nr.2

02 Mars 2017 – Në numrin e dytë të informatorit juridik Juris do të prezentohet Marrëveshja për Tregti të Lirë në Evropën Qendrore (CEFTA), qëllimet e kësaj marrëveshje dhe çfarë përfitime sjell kjo marrëveshje për ekonominë e vendit, si dhe për kompanitë anëtare të odës. Për çdo informacion plotë...
Read more
Juris nr.1

Juris nr.1

08 Shkurt 2017 – Në numrin e 1-rë të JURIS për këtë vit do të lexoni mbi ligjin e ri për noterë, ligjin për tatim në fitim dhe ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar. Për çdo informacion plotësues, na kontaktoni në juris@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252. Ju lutemi këtu shkarkoni numrin e ri të...
Read more
Juris nr. 5

Juris nr. 5

22 Dhjetor 2016 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore publikon numrin e 5-të të informatorit ligjor JURIS për këtë vit. Në këtë numër do të lexoni mbi ligjin  për privatizim dhe dhënie me qira të tokës ndërtimore në pronësi shtetërore, ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar, ligji për pagën...
Read more
Juris nr.4

Juris nr.4

Duke i marrë për bazë nevojat e bizneseve dhe problemet që ata mund të hasin në veprimtarinë e tyre afariste, për këtë numër të JURIS-it ju sjellim informata bazë mbi Manualin për pjesëmarrje në procedurat e prokurimit elektronik publik, llojet e sanksioneve që mund të shqiptohen ndaj personave juridik...
Read more
Juris nr.3

Juris nr.3

17 Maj 2016 – Si pasojë e shpërbërjes së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, aktivitetet legjislative të këtij institucioni janë ndërprerë për momentin dhe ndryshimet në rregullativën ligjore që ndjek JURIS-i janë inekzistente. OEMVP vazhdon publikimin e JURIS-it nga rregullativa ligjore ekzistu...
Read more
Juris nr.2

Juris nr.2

05 Prill 2016 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore sjell sërish para jush informatorin ligjor JURIS. Në numrin e dytë të informatorit ligjor Juris do të lexoni mbi ndryshimet e fundit në ligjin për ndërtim, ligjin për shoqëritë tregtare, ligjin për mbrojtjen informatore, ligjin për sigurinë e u...
Read more
Numri i ardhshëm i JURIS…

Numri i ardhshëm i JURIS…

01 Prill 2016 – Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore javën e ardhshme sjell sërish para jush informatorin ligjor JURIS. Në numrin e dytë të informatorit ligjor Juris do të lexoni mbi ndryshimet e fundit në ligjin për ndërtim, ligjin për shoqëritë tregtare, ligjin për mbrojtjen informatore,...
Read more
Juris nr.1

Juris nr.1

02 Mars 2016 – OEMVP sërish me një shërbim tjetër të ri për të gjithë afaristët. Duke parë të nevojshme që anëtarsia e OEMVP-së të jetë e informuar në kohë dhe në mënyrë të drejtë mbi të gjitha ndryshimet ligjore që prekin biznesin, sjellim kësaj here Informatorin ligjor – JURIS. Ky informator, që...
Read more