Juris Alarm nr.2

Juris Alarm nr.2

Alarmi ligjor – Juris, ka për qëllim të ju informojë mbi zhvillimet dhe dinamikën e ndryshimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë si nevojë për të qenë të informuar në kohë dhe në mënyrë të drejtë. Në këtë publikim të Juris- Alarmit Јu sjellim informata mbi shfuqizimin e dispozitave të Ligjit...
Read more
Juris Alarm nr.1

Juris Alarm nr.1

Alarmi ligjor – Juris, ka për qëllim të ju informojë mbi zhvillimet dhe dinamikën e ndryshimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë si nevojë për të qenë të informuar në kohë dhe në mënyrë të drejtë. Në këtë publikim të Juris- Alarmit ju sjellim informata mbi ndryshimet e Ligjit për regjistrim...
Read more
Juris Alarm nr.3

Juris Alarm nr.3

Alarmi ligjor – Juris, ka për qëllim të ju informojë mbi zhvillimet dhe dinamikën e ndryshimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë si nevojë për të qenë të informuar në kohë dhe në mënyrë të drejtë. Në këtë numër do të lexoni për ligjin për pagë minimale dhe ndryshimet në Ligjin për Tatimin në...
Read more
Juris Alarm nr.2

Juris Alarm nr.2

Alarmi ligjor – Juris, ka për qëllim të ju informojë mbi zhvillimet dhe dinamikën e ndryshimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë si nevojë për të qenë të informuar në kohë dhe në mënyrë të drejtë. Në këtë publikim të Juris- Alarmit ju sjellim informata mbi iniciativën për ndryshimin dhe zgja...
Read more
Juris Alarm nr.1

Juris Alarm nr.1

Alarmi ligjor – Juris, ka për qëllim të ju informojë mbi zhvillimet dhe dinamikën e ndryshimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë si nevojë për të qenë të informuar në kohë dhe në mënyrë të drejtë. Në këtë publikim të Juris- Alarmit ju sjellim informata mbi ligjin e ri për noterë. Për ç...
Read more
Juris Alarm nr.2

Juris Alarm nr.2

Alarmi ligjor – Juris, ka për qëllim të ju informojë mbi zhvillimet dhe dinamikën e ndryshimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë si nevojë për të qenë të informuar në kohë dhe në mënyrë të drejtë. Si pasojë e vendimit të nënshkruar më 15 Рrill 2016, nga ana  e Kryetarit të Kuvendit për...
Read more
JURIS ALARM nr.1

JURIS ALARM nr.1

OEMVP ndjek në baza ditore ndryshimet ligjore dhe çdo javë publikon “Alarmin legjislativ”, i cili informon anëtarsinë mbi ndryshimet ligjore që kanë ndikim në fushën në të cilën veprojnë e që janë në procedurën e konsultimit, me qëllim të intervenimit në tekstet e propozuara që nga faza fillestare. Në n...
Read more