Month: 25th Qershor 2019

Trajnim në Francë

OEMVP në kuadër të projektit Erasmus+ do të merr pjesë në trajnim një javor në Francë për ngritje të kapaciteteve për perpilim dhe implementim të projekteve. Me këtë dëshmojmë...

Filantropia e ideve të gjelbërta

Filantropia e ideve të gjelbërta është konkurs vjetor i cili mbështet zhvillimin e ideve të vogla dhe të vetëqëndrueshme të biznesit në Ballkanin Perëndimor, përfshirë: Maqedoninë e Veriut dhe...

Prezantim nga ELEN

OEMVP në bashkëpunim me shtëpinë e për konsulencë LANSKY, GANZGER + PARTNER organizoi tryezë të rrumbullakët në të cilën kompanitë anëtare për së afërmi u njohën me shërbimet e...