Day: 21st Maj 2019

OEMVP pjesëmarrëse në biznes forum

Drejtori ekzekutiv Drilon Iseni prezanton qasjen e OEMVP-së mbi temën: “Inkurajimi i konkurrueshmërisë ekonomike të Maqedonisë së Veriut duke rritur kapacitetin sipërmarrës dhe inovativ të NVM”, në biznes forumin...