Day: 5th Qershor 2018

Economicus nr.4

05 Qershor 2018 – Në publikimin e katërt të informatorit ekonomik Economicus për vitin 2018 do të prezantohen të dhënat nga Strategjia Fiskale e Republikës së Maqedonisë 2019-2021. Më...