Thirrje publike për subvencionim të ndërmarrjeve

Thirrje publike për subvencionim të ndërmarrjeve

01 Mars 2018 – Ministria e ekonomisë në pajtim me Programin për konkurencë, inovacion dhe sipërmarrësi për vitin 2018 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 17/2018) ka shpallur thirrje publike për subvencionimin e ndërmarrjeve si më poshtë:

  • THIRRJE PUBLIKE Për subvencionimin e ndërmarrjeve private për çertifikim të sistemeve të cilësisë sipas ISO

Për më tepër informacion klikoni këtu

  • THIRRJE PUBLIKE për subvencionim të zejtarëve

Për më tepër informacion klikoni këtu

  • THIRRJE PUBLIKE për subvencionimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme

Për më tepër informacion klikoni këtu

  • THIRRJE PUBLIKE për subvencionimin e ndërmarrjeve në pronësi dhe të udhëhequra nga gratë

Për më tepër informacion klikoni këtu

Related posts

SPOZORI GJENERAL