Tender për shërbime të përkthimit – Archived

Të nderuar,

  Për nevojat e projektit “3Es: Arsim, punësim dhe barazi për gratë e bashkësive etnike” të financuar nga Unioni Evropian, me kohëzgjatje prej 15 muajsh, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në partneritet me Shoqatën për zhvillim lokal rural dhe Agjencionin rajonal për zhvillim Senec – Pezinok, shpallin tеnder për shërbime të përkthimit.

  Ne vazhdim keni specifikacionet në lidhje me këtë ofertë, të cilat duhet të dërgohen me postë deri më datë 25.04.2013, në adresën:

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore

Rr. Dimitrija Çupovski nr.13

1000 Shkup

 

Për më tepër informata kontaktoni në fatima.vela@oemvp.org dhe telefon 076/397-504.

 

Për shërbime të përkthimit në kuadër të projektit “3Es: Arsim, punësim dhe barazi për gratë e bashkësive etnike” të financuar nga Unioni Evropian, është caktuar kompania “Vipet 5” nga Shkupi.