Tender për ketering (Furnizim me ushqim) – Archived

Të nderuar,

  Për nevojat e projektit “3Es: Arsim, punësim dhe barazi për gratë e bashkësive etnike” të financuar nga Unioni Evropian, me kohëzgjatje prej 15 muajsh, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në partneritet me Shoqatën për zhvillim lokal rural dhe Agjencionin rajonal për zhvillim Senec – Pezinok, shpallin tеnder për shërbime të keteringut (furnizim me ushqim për trajnimet e planifikuara në suaza të projektit).

  Më poshtë mund të gjeni specifikacionet në lidhje me këtë ofertë, të cilat duhet të dërgohen me postë deri më datë 25.04.2013, në adresën:

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore

Rr. Dimitrija Çupovski nr.13

1000 Shkup

 

  Për më tepër informata kontaktoni në fatima.vela@oemvp.org dhe telefon 076/397-504.

 

Për shërbime të keteringut në kuadër të projektit “3Es: Arsim, punësim dhe barazi për gratë e bashkësive etnike” të financuar nga Unioni Evropian, është caktuar kompania Alpha Group nga Shkupi.