Promovimi i katalogut TOP 100

Promovimi i katalogut të 6-të me rradhë TOP 100.

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore edhe këtë vit vazhdon të realizojë projektin “TOP 100” kompanitë më të mira shqiptare në Republikën e Maqedonisë.

Manifestimi do të mbahet më datë 15 Dhjetor 2016 (E enjte) me fillim në ora 11:00.

Të ngjajshme

Shkup, 18.12.2014 – Në ambientet e Bushi Resort & Spa, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore mbajti TOP 100-in, manifestimin tradicional të cilin e zhvillon në çdo fundvit, me qëllim të shpalljes të kompanive më të suksesshme për vitin paraprak. Shpallja e kompanive më të suksesshme bëhet në bazë të të dhënave zyrtare të Regjistrit Qëndror si institucion përgjegjës, për secilën kompani veçmas.

Më datë 17 Tetor 2013 në prani të kompanive pjesëmarrëse, kompanive që mbështesin projektin, donatorve, ambasadorve, institucioneve që përkrahin biznesin dhe institucioneve qeveritare dhe lokale, mediave, OEMVP-ja organizoi manifestim me të cilin shënoi suksesin e kompanive shqiptare në Republikën e Maqedonisë.

JOIN THE DISCUSSION