Përkrahje financiare për kompanitë

Në UEJL u mbajt takim ku të pranishëm ishin znj. Zorica Apostolska, ministre për investime të huaja pa resor, rektori i UEJL z. Abdylmenaf Bexheti, përfaqësues nga Fondi i inovacioneve dhe zhvillimit teknologjik si dhe delegacion nga OEMVP-ja në krye me kryetarin z. Nebi Hoxha dhe kompanitë tona anëtare nga rajoni i Pollogut. Në këtë takim u prezantuan thirrjet per shtyllën e I, II dhe III-të si dhe u shpalosën mundësitë e përkrahjes financiare të bizneseve start-up.

OEMVP-ja gjithmonë qëndron pranë bizneseve duke Ju mundësuar kontakt të drejtëpërdrejtë me institucionet shtetërore nëpërmjet takimeve të ndryshme dhe ju ndihmon të jenë në hap me zhvillimet të cilat do t’i drejtojnë kah suksesi.