Dobia nr.1

Në këtë numër të biznes informatorit DOBIA Ju informojmë për: -          THIRRJEN PUBLIKE për subvencionimin e ndërmarrjve private për çertifikim të sistemeve te kualitetit sipas ISO. Continue reading

Juris Alarm nr.4

10 Maj 2018 – Në këtë publikim të Juris Alarmit ju sjellim informata mbi Ligji për mbështetje financiare të investimeve. Për më tepër informacion ju lutemi shkarkoni Juris Alarmin nr.4 këtu. Për çdo vërejtje apo sugjerim, na. Continue reading

Economicus nr.3

03 Maj 2018 - Në numrin e tretë të informatorit ekonomik Economicus do të prezantohen të dhënat nga Enti Shtetëror i Statistikës për shkëmbimin tregtar me jashtë, në periudhën Janar - Shkurt 2018. Gjithashtu, do të prezantohen të. Continue reading

Juris nr.2

30 Prill 2018 – Në këtë numër të Juris informatorit do ju prezantojmë përpjekjet për përmirësimin e rregullativës ligjore dhe propozim politikat për ndryshim të rregullativës ligjore. Për çdo informacion plotësues, na. Continue reading

Juris Alarm nr.3

17 Prill 2018 - Në këtë publikim të Juris Alarmit ju sjellim informata mbi Ligjin për paraqitjen dhe evidentimin e obligimeve. Për më tepër informacion ju lutemi shkarkoni Juris Alarmin nr.3  këtu  Për çdo vërejtje apo sugjerim,. Continue reading

Përmes konsulentëve tanë do të ndihmojmë anëtarët të përgatisin aplikimet, andaj me qëllim të shfrytëzimit maksimale të këtyre mjeteve kemi organizuar këtë takim konsultativ sot, ku kompanitë kanë shprehur problemet gjatë. Continue reading

Juris nr.1

21 Mars 2018 – Në këtë numër të Juris inormatorit do ju prezantojmë Ligjin për përkrahje financiare të investimeve i cili  rregullon llojet, lartësinë, kushtet, mënyrën dhe procedurën për ndarje të përkrahjes financiare të. Continue reading

Economicus nr.2

Në këtë numër të informatorit ekonomik Economicus do të vazhdojmë me prezantimin e të  dhënave nga hulumtimi i bërë nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore në kuadër të projektit të USAID “Partneritet për rregullativë. Continue reading