Patentimi dhe mbrojtja e të drejtave të pronës industriale

Përmes Qendrës për pronësi industriale, Ju ofrojmë mbrojtje të të drejtave të pronësisë industriale në...

Qendra për cilësi dhe standarde

Organizojmë auditim, kontroll, verifikim intern, auditim furnizuedve, auditim të jashtëm për çertifikim ISO, çertifikim të...
SHËRBIMET
SHËRBIMET TONA

Organizojmë auditim, kontroll, verifikim intern, auditim furnizuesve, auditim të jashtëm për çertifikim ISO, çertifikim të Standardeve ISO/MKS/EN dhe CE, konsulencë dhe sqarime/verifikim të çertifikatave, zhvillim të biznesit bazuar në ekonominë vendase dhe ndërkombëtare.

LAJMET E FUNDIT

Lajmet më të fundit rreth OEMPV

PARTNERËT TANË