Juris nr.5

08 Nëntor 2018 - Në  këtë numër të informatorit ligjor Juris do të paraqesim propozimin e ri të Ligjit për punën praktike, i cili është përgatitur nga projekti I USAID-it "Partneritet për rregullativë më të mirë të afariste" ku. Continue reading

Juris Alarm nr.8

05 Nëntor 2018 - Në këtë publikim të Juris Alarmit ju sjellim informata mbi vazhdimin e afatit për normë tatimore prej 5% për qarkullimin e parë të banesave. Për më tepër informacion ju lutemi shkarkoni Juris Alarmin. Continue reading

Economicus nr. 8

26 Tetor 2018 - Në numrin e tetë të informatorit ekonomik  Ekonomikus për vitin 2018 do të prezantohen rezultatet e raportit vjetor të Indeksit Global të Konkuruenshmërisë, që publikohet nga Forumi Ekonomik Botëror (World Economic. Continue reading

Juris nr.4

05 Tetor 2018 - Në këtë publikim të Jurisit do të prezantojmë Ligjin për furnizime publike me projektligjin e fundit duke i përfshirë risitë që i njëjti duhet të sjell.   Për çdo informacion plotësues, na kontaktoni. Continue reading

Economicus nr.7

17 Shtator 2018 - Në këtë numër të informatori ekonomik Ekonomikus do të prezantohen të dhënat nga Enti Shtetëror i Statistikës për Bruto prodhimin vendor për tremujorin e dytë të vitit 2018. Për më tepër, ju lutemi. Continue reading

Economicus nr.6

17 Gusht 2018 - Në numrin e gjashtë të informatorit ekonomik  Ekonomikus do të prezantohen të dhënat nga  Indeksi Global i Inovacionit për vitin 2018. Indeksi Global i Inovacionit është rezultat i bashkëpunimit midis Universitetit. Continue reading

Dobia nr.2

Në këtë numër të biznes informatorit DOBIA Ju informojmë për: THIRRJEN PUBLIKE nga Agjencioni për Mbështetjen Financiare të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural që shpall një program për mbështetje financiare për zhvillimin. Continue reading

Juris Alarm nr.7

10 Gusht 2018 – Në këtë publikim të Juris Alarmit ju sjellim informata mbi Zvogëlimin e vlerave të gjobave në procedurat doganore. Për më tepër informacion ju lutemi shkarkoni Juris Alarmin nr.7 këtu. Për çdo vërejtje apo. Continue reading

Juris Alarm nr.6

09 Korrik 2018 – Në këtë publikim të Juris Alarmit ju sjellim informata mbi Zvogëlimin e vlerës së ndalesës për pagim me para të gatshme. Për më tepër informacion ju lutemi shkarkoni Juris Alarmin nr.6 këtu. Për çdo. Continue reading

Juris Alarm nr.5

06 Korrik 2018 – Në këtë publikim të Juris Alarmit ju sjellim informata mbi vazhdimin e afatit për dorëzim të kërkesave për privatizim Për më tepër informacion ju lutemi shkarkoni Juris Alarmin nr.5 këtu. Për çdo vërejtje. Continue reading

Economicus nr.5

02 Korrik 2018 - Në numrin е ri të informatorit ekonomik  Ekonomicus do të prezantohen të dhënat për Bruto  prodhimin vendor nga Enti shtetëror për statistikë për tremujorin e parë nga viti 2018. Poashtu, do të  prezantohen edhe të. Continue reading

Juris nr.3

 26 Qershor 2018 - Në këtë numër të Juris informatorit do ju prezantojmë përpjekjet për përmirësimin e rregullativës ligjore dhe propozim politikat për ndryshim të rregullativës ligjore - Pjesa II Për çdo informacion plotësues,. Continue reading

Economicus nr.4

05 Qershor 2018 - Në publikimin e katërt të informatorit ekonomik Economicus për vitin 2018 do të prezantohen të dhënat nga Strategjia Fiskale e Republikës së Maqedonisë 2019-2021. Më saktë, do të  prezantohen të dhënat për të. Continue reading