SHËRBIMET
SHËRBIMET TONA

Organizojmë auditim, kontroll, verifikim intern, auditim furnizuesve, auditim të jashtëm për çertifikim ISO, çertifikim të Standardeve ISO/MKS/EN dhe CE, konsulencë dhe sqarime/verifikim të çertifikatave, zhvillim të biznesit bazuar në ekonominë vendase dhe ndërkombëtare.

LAJMET E FUNDIT

Lajmet më të fundit rreth OEMPV

PARTNERËT TANË
PUBLIKIMET
Statistikat

150

Komori na Makedonija

200

Uspesno realizirani proekti

123

Partneri na globalno nivo

321

Uspeh vo biznisot