OEMVP në konferencën për bashkëpunim ndërkufitar

OEMVP në konferencën për bashkëpunim ndërkufitar

17 Shkurt 2017 – TACSO në bashkëpunim me Delegacionin e BE-së organizuan dje dhe sot konferencën  Roli i Shoqatave Qytetare dhe aktorëve të tjerë në programet për bashkëpunim ndërkufitar. Qëllimi i konferences ishte të shihet roli i organizatave qytetare dhe aktorëve të tjerë në bashkëpunimin ndërkufitar dhe të kontribuojë në drejtim të përmirësimit të qasjes së BE-së në programet e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkufitar.

Për më tepër, me anë të saj do bëhet ndërgjegjësimi i organizatave qytetare në zbatimin më të mirë të programeve të bashkëpunim ndërkufitar. Oda Ekonomike e Maqedonisl Veri-Perëndimore si institucion i vetëm që ka përfunduar me sukses deri më tani 3 projekte të bashkëpunimit ndërkufitar të mbështetur nga Bashkimi Evropian, në vazhdimësi angazhohet për bashkëpunim rajonal i cili paraqet domosdoshmëri përpara ndërmarrjeve anëtare të OEMVP-së. Gjatë kësaj konference duke përdorur ekspertizën dhe njohuritë e saj, OEMVP ka dhënë kontributin e saj në kontekstin lokal dhe komunitetin që përfaqëson duke treguar praktikat më të mira dhe problemet me të cilat ballafaqohen organizatat dhe mënyrën se sit ë zgjedh të njëjtat.

Përveç organizatave qytetare në këtë konferencë morrën pjesë edhe përfaqësues të komunave, agjencioneve për zhvillim, strukturave operative nga programet për bashkëpunim ndërkufitar dhe aktorë tjerë relevant.

Related posts

SPOZORI GJENERAL