Juris Alarm nr.2

Alarmi ligjor – Juris, ka për qëllim të ju informojë mbi zhvillimet dhe dinamikën e ndryshimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë si nevojë për të qenë të informuar në kohë dhe në mënyrë të drejtë. Si pasojë e vendimit të nënshkruar më 15 Рrill 2016, nga ana  e Kryetarit të Kuvendit për të shpallur zgjedhjet e  parakohshme parlamentare më 05 Qershor, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë është shpërbërë dhe rrjedhimisht puna legjislative e këtij institucioni është ndaluar për momentin. Në kuadër të aktiviteteve tona, do ndjekim zhvillimet e rregullativës ligjore në nivel komunal, për të cilat do të informoheni në kohë.

Në këtë publikim të Juris- Alarmit ju sjellim informata mbi ligjet:

  • Ligji për veprimtari hotelerike, dhe
  • Ligji për prodhimtarinë bujqësore organike.

Për më tepër informata na kontaktoni në juris@oemvp.org, ku gjithashtu mund të dërgoni edhe komentet apo sugjerimet e Juaja, në mënyrë që të përmbushim sa më mirë nevojat e bizneseve anëtare të OEMVP-së.

Shkarko JURIS ALARM nr.2 në gjuhën shqipe këtu dhe në gjuhën maqedone këtu

 

 

Të ngjajshme

JOIN THE DISCUSSION