Economicus бр.4 | OEMVP Economicus бр.4 – OEMVP

Economicus бр.4

05 Јуни 2018 – Во четвртото издание на економскиот  информатор Економикус за 2018 година ќе бидат презентирани податоци од Фискалната Стратегија на Република Македонија 2019-2021.
Поточно, ќе се презентираат податоците за Вкупните буџетски приходи на Република Македонија и Вкупните расходи во Буџетот на Република Македонија остварени во првите четири месеци од 2018 година.

За повеќе информации симнете го тука новиот број на информаторот.

About The Author

Related posts

Share This