Јурис | OEMVP Јурис – OEMVP
Јурис
 • Со оглед на проблемите и стопански несогласувањата кои се појавуваат помеѓу компаниите, одлучивме да прет ...

  Со оглед на проблемите и стопански несогласувањата кои се појавуваат помеѓу компаниите, одлучивме да претставиме пред членовите на Комората три важни теми меѓу кои и Законот за медијација кој им овозм ...

  Read more
 • Јурис бр.3

  23 Jуни 2017 - Во периодот Март-Јуни 2017 година се реализираа 18 инфо сесии во различни градови на РМ во ...

  23 Jуни 2017 - Во периодот Март-Јуни 2017 година се реализираа 18 инфо сесии во различни градови на РМ во соработка со партнерите на пројектот финансиран од УСАИД. На овие инфо сесии присутни беа над ...

  Read more
 • Јурис бр.2

  02 Март 2017 - Во вториот број на законскиот информатор Јурис ќе се презентира ЦЕФТА договорот, целите на ...

  02 Март 2017 - Во вториот број на законскиот информатор Јурис ќе се презентира ЦЕФТА договорот, целите на ЦЕФТА договорот како и кои се придобивките од овој договор. За повеќе информации, контактирајт ...

  Read more
 • Jурис бр.1

  08 Февруари 2017 -  Земајќи ги предвид потребите на бизнисите и проблемите со кои тие можат да се соочат ...

  08 Февруари 2017 -  Земајќи ги предвид потребите на бизнисите и проблемите со кои тие можат да се соочат во својата дејност, во овој број ќе читате за законот за нотаријат, закон за данок на добивка и ...

  Read more
 • Јурис бр.5

  22 Декември 2016 - Во овој број на правниот информатор ЈУРИС ќе читате за Закон за приватизација и закуп ...

  22 Декември 2016 - Во овој број на правниот информатор ЈУРИС ќе читате за Закон за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост, закон за данок на додадена вредност, закон за мини ...

  Read more
 • Јурис бр.4

  Земајќи ги предвид потребите на бизнисите и проблемите со кои тие можат да се соочат во својата дејност, ...

  Земајќи ги предвид потребите на бизнисите и проблемите со кои тие можат да се соочат во својата дејност, во овој број на ЈУРИС споделуваме основни информации за Прирачникoт за учество во електронски п ...

  Read more
 • Јурис бр.3

  17 Maj 2016 - Kако резултат на распуштањето  на Собранието на Република Македонија, овој период оваа инст ...

  17 Maj 2016 - Kако резултат на распуштањето  на Собранието на Република Македонија, овој период оваа институција нема да има законодавни активности, ниту  измени во законската регулатива  за кои Ве ин ...

  Read more
 • Вториот број на ЈУРИС

  o5 Април 2016 – Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија наредната недела повторно го издава правн ...

  o5 Април 2016 – Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија наредната недела повторно го издава правниот информатор ЈУРИС. Во вториот број на правниот информатор JУРИС ќе читате за последните изме ...

  Read more
 • Следниот број на ЈУРИС…

  o1 Април 2016 - Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија наредната недела повторно го издава правн ...

  o1 Април 2016 - Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија наредната недела повторно го издава правниот информатор ЈУРИС. Во вториот број на правниот информатор JУРИС ќе читате за последните изме ...

  Read more