Јурис аларм | OEMVP Јурис аларм – OEMVP
Јурис аларм
 • Јурис аларм бр. 2

  25 Март 2019 - Стопанска комора на Северо-Западна Македонија како легитимен претставник на бизнис заедниц ...

  25 Март 2019 - Стопанска комора на Северо-Западна Македонија како легитимен претставник на бизнис заедницата се грижи за навремено и правилно информирање на бизнисите, поврзано со измените и дополнува ...

  Read more
 • Јурис аларм бр.1

  08 Јануари 2019 - Во овој број на Јурис Аларм ќе читате за последните измени на Законот за данок на добив ...

  08 Јануари 2019 - Во овој број на Јурис Аларм ќе читате за последните измени на Законот за данок на добивка во однос на донациите во областа на спортот. Ве молиме симнете го тука новиот број на Јурис ...

  Read more
 • Јурис аларм бр.9

  28 Декември 2018 - Во овој број на Јурис Аларм ќе читате за намалување на вредноста на плаќањата со готов ...

  28 Декември 2018 - Во овој број на Јурис Аларм ќе читате за намалување на вредноста на плаќањата со готовина на стоки и услуги како и за влегување во сила на новиот Закон за данокот на личен доход. Ве ...

  Read more
 • Јурис аларм бр.8

  05 Ноември 2018 - Во ова издание на Јурис Аларм Ве информираме за  продолжувањето на рокот за даночна ста ...

  05 Ноември 2018 - Во ова издание на Јурис Аларм Ве информираме за  продолжувањето на рокот за даночна стапка од 5% за првиот промет на станови. Ве молиме симнете го тука новиот број на Јурис аларм. За ...

  Read more
 • Јурис аларм бр.7

  10 Август 2018 – Во ова издание на Јурис Аларм Ве информираме за  Намалувањето на износот на глоби во цар ...

  10 Август 2018 – Во ова издание на Јурис Аларм Ве информираме за  Намалувањето на износот на глоби во царинските постапки. Ве молиме симнете го тука новиот број на Јурис аларм. За повеќе информации, В ...

  Read more
 • Јурис аларм бр.6

  09 Јули 2018 – Во ова издание на Јурис Аларм Ве информираме за намалувањето на  вредноста на забраната за ...

  09 Јули 2018 – Во ова издание на Јурис Аларм Ве информираме за намалувањето на  вредноста на забраната за плаќање со готовина Ве молиме симнете го тука новиот број на Јурис аларм. За повеќе информации ...

  Read more
 • Јурис аларм бр.5

  06 Јули 2018 – Во ова издание на Јурис Аларм Ве информираме за продолжувањето на рокот за поднесување на ...

  06 Јули 2018 – Во ова издание на Јурис Аларм Ве информираме за продолжувањето на рокот за поднесување на барање за приватизација Ве молиме симнете го тука новиот број на Јурис аларм. За повеќе информа ...

  Read more
 • Јурис аларм бр.3

  17 Април 2018 - Во ова издание на Јурис Аларм Ве информираме за Законот за пријавување и евиденција на об ...

  17 Април 2018 - Во ова издание на Јурис Аларм Ве информираме за Законот за пријавување и евиденција на обврски. Ве молиме симнете го тука новиот број на Јурис аларм. За повеќе информации, Ве молиме ко ...

  Read more
 • Јурис Аларм бр.2

  Во овој број на правниот информатор Јурис Аларм бр.2 Ве информираме за укинување на одредбите од Законот ...

  Во овој број на правниот информатор Јурис Аларм бр.2 Ве информираме за укинување на одредбите од Законот за извршување поволни за бизнисот. За повеќе информации, Ве молиме контактирајте не на juris@oe ...

  Read more
 • Јурис Аларм бр.1

  Во овој број на правниот информатор Јурис Аларм бр.1 Ве информираме за измените на Законот за регистрациј ...

  Во овој број на правниот информатор Јурис Аларм бр.1 Ве информираме за измените на Законот за регистрација на готовински плаќања. За повеќе информации, Ве молиме контактирајте не на juris@oemvp.org ил ...

  Read more
 • Јурис бр.2

  Информаторот – Јурис Аларм, има за цел да ве информира за развојот и динамиката на измените во законодавс ...

  Информаторот – Јурис Аларм, има за цел да ве информира за развојот и динамиката на измените во законодавството во Република Македонија и да бидете информирани точно и на време. Во овa издание на Јурис ...

  Read more
 • Јурис Аларм бр.1

  Информаторот – Јурис Аларм, има за цел да ве информира за развојот и динамиката на измените во законодавс ...

  Информаторот – Јурис Аларм, има за цел да ве информира за развојот и динамиката на измените во законодавството во Република Македонија и да бидете информирани точно и на време. Во овa издание на Јурис ...

  Read more
 • Вториот број на Јурис АЛАРМ

  Информаторот – Јурис Аларм, има за цел да ве информира за развојот и динамиката на измените во законодавс ...

  Информаторот – Јурис Аларм, има за цел да ве информира за развојот и динамиката на измените во законодавството во Република Македонија и да бидете информирани на време и на праведен начин. Како резулт ...

  Read more
 • ЈУРИС АЛАРМ

  СКСЗМ на дневна база ги следи законските измени и секоја недела го објавува "Правниот аларм", со кој ги и ...

  СКСЗМ на дневна база ги следи законските измени и секоја недела го објавува "Правниот аларм", со кој ги информира членките за законските измени кои имаат влијание врз областа во која тие работат и се ...

  Read more