Јурис аларм | OEMVP Јурис аларм – OEMVP
Јурис аларм
 • Јурис бр.2

  Информаторот – Јурис Аларм, има за цел да ве информира за развојот и динамиката на измените во законодавс ...

  Информаторот – Јурис Аларм, има за цел да ве информира за развојот и динамиката на измените во законодавството во Република Македонија и да бидете информирани точно и на време. Во овa издание на Јурис ...

  Read more
 • Јурис Аларм бр.1

  Информаторот – Јурис Аларм, има за цел да ве информира за развојот и динамиката на измените во законодавс ...

  Информаторот – Јурис Аларм, има за цел да ве информира за развојот и динамиката на измените во законодавството во Република Македонија и да бидете информирани точно и на време. Во овa издание на Јурис ...

  Read more
 • Вториот број на Јурис АЛАРМ

  Информаторот – Јурис Аларм, има за цел да ве информира за развојот и динамиката на измените во законодавс ...

  Информаторот – Јурис Аларм, има за цел да ве информира за развојот и динамиката на измените во законодавството во Република Македонија и да бидете информирани на време и на праведен начин. Како резулт ...

  Read more
 • ЈУРИС АЛАРМ

  СКСЗМ на дневна база ги следи законските измени и секоја недела го објавува "Правниот аларм", со кој ги и ...

  СКСЗМ на дневна база ги следи законските измени и секоја недела го објавува "Правниот аларм", со кој ги информира членките за законските измени кои имаат влијание врз областа во која тие работат и се ...

  Read more