Јурис аларм | OEMVP Јурис аларм – OEMVP
Јурис аларм
  • Јурис Аларм бр.1

    Информаторот – Јурис Аларм, има за цел да ве информира за развојот и динамиката на измените во законодавс ...

    Информаторот – Јурис Аларм, има за цел да ве информира за развојот и динамиката на измените во законодавството во Република Македонија и да бидете информирани точно и на време. Во овa издание на Јурис ...

    Read more