Економикус | OEMVP Економикус – OEMVP
Економикус
 • Economicus бр.2

  08 Март 2019 - Во вториот број на економскиот информатор Економикус, ќе бидат презентирани податоците од ...

  08 Март 2019 - Во вториот број на економскиот информатор Економикус, ќе бидат презентирани податоците од истражувањето спроведено во рамките на проектот на УСАИД „Партнерство за подобра бизнис регулат ...

  Read more
 • Economicus бр.8

  26 Октомври 2018 - Во осмиот број на економскиот информатор Економикус за 2018 година ќе се презентираат ...

  26 Октомври 2018 - Во осмиот број на економскиот информатор Економикус за 2018 година ќе се презентираат резултатите од годишниот извештајот за Глобалниот Индекс на Конкурентноста, што се објавува од ...

  Read more
 • Economicus бр.7

  17 Септември 2018 -  Во овој број на економскиот информатор Економикус ќе се презентираат податоците од Д ...

  17 Септември 2018 -  Во овој број на економскиот информатор Економикус ќе се презентираат податоците од Државен Завод за Статистика за бруто – домашниот производ за второто тримесечје од 2018 година. ...

  Read more
 • Economicus бр.6

  17  Август 2018 - Во овој број на економскиот информатор Економикус ќе се презентираат податоците од Глоб ...

  17  Август 2018 - Во овој број на економскиот информатор Економикус ќе се презентираат податоците од Глобалниот Индекс на Иновации (The Global Innovation Index) за 2018 година. Глобалниот Индекс на Ин ...

  Read more
 • Economicus бр.5

  02 Јули 2018 - Во новиот број на економскиот информатор Економикус ќе се презентираат  податоците за Брут ...

  02 Јули 2018 - Во новиот број на економскиот информатор Економикус ќе се презентираат  податоците за Бруто домашниот производ од  Државниот завод за статистика за првиот  квартал од 2018 година. Исто ...

  Read more
 • Economicus бр.4

  05 Јуни 2018 - Во четвртото издание на економскиот  информатор Економикус за 2018 година ќе бидат презент ...

  05 Јуни 2018 - Во четвртото издание на економскиот  информатор Економикус за 2018 година ќе бидат презентирани податоци од Фискалната Стратегија на Република Македонија 2019-2021. Поточно, ќе се презе ...

  Read more
 • Economicus бр.3

  03 Мај 2018 - Во третото издание на економскиот  информатор Економикус ќе се презентираат  податоците од ...

  03 Мај 2018 - Во третото издание на економскиот  информатор Економикус ќе се презентираат  податоците од Државниот завод за статистика за  стоковната размена со странство, во периодот  Јануари – Февру ...

  Read more
 • Economicus бр.2

  Во ова издание на економскиот информатор, Economus ќе продолжиме со презентирање на  податоците од истраж ...

  Во ова издание на економскиот информатор, Economus ќе продолжиме со презентирање на  податоците од истражувањето спроведено од Стопанската комора на Северозападна Македонија  во рамките на проектот на ...

  Read more
 • Economicus бр.1

  Во ова издание на економскиот информатор Economicus ќе се презентираат податоците од истражувањето што го ...

  Во ова издание на економскиот информатор Economicus ќе се презентираат податоците од истражувањето што го спроведе Стопанската комора на Северо-западна Македонија во рамките на проектот на УСАИД за "П ...

  Read more
 • Economicus бр.8

  21 Ноември 2017 – Во овој број на економскиот информатор Економикус ќе се презентираат макроекономските п ...

  21 Ноември 2017 – Во овој број на економскиот информатор Економикус ќе се презентираат макроекономските проекции, фискалните проекции и главните компоненти на Буџетот предложени од  Министерството за ...

  Read more
 • Economicus бр.7

  Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се презентираат проекциите на Меѓународниот Монетаре ...

  Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се презентираат проекциите на Меѓународниот Монетарен Фонд и Светската Банка за економскиот раст на Република Македонија до крајот на оваа година, ...

  Read more
 • Economicus бр.6

  21 Август 2017 - Во овој број на економскиот информатор Економикус ви ги претставуваме податоците за стап ...

  21 Август 2017 - Во овој број на економскиот информатор Економикус ви ги претставуваме податоците за стапката на невработеност по региони, просечна исплатена бруто – плата и просечна исплатена нето пл ...

  Read more
 • 03 Јули 2017 - Овој број на економскиот информатор Економикус е продолжение на последниот објавен број, о ...

  03 Јули 2017 - Овој број на економскиот информатор Економикус е продолжение на последниот објавен број, односно и во овој број ќе се презентираат резултатите од истражувањето спроведено за оценување н ...

  Read more
 • Economicus бр.4

  29 Мај 2017 - Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се презентираат резултатите и заклучоц ...

  29 Мај 2017 - Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се презентираат резултатите и заклучоците од истражувањето. Поточно во овој број ќе биде презентирано истражувањето од областа на инс ...

  Read more
 • Еconomicus бр.3

  31 Mарт 2017 - Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се спореди растот на Бруто домашниот ...

  31 Mарт 2017 - Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се спореди растот на Бруто домашниот производ во 2016 година со растот во 2015 година. Но, бидејќи податоците за четвртиот квартал з ...

  Read more
 • Economicus бр.2

  25 Февруари 2017 - Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се анализираат странските инвести ...

  25 Февруари 2017 - Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се анализираат странските инвестиции во РМ, односно колку странски инвестиции биле најавени како и вредноста на овие инвестиции ...

  Read more
 • Economicus бр.1

  Во оваа издание на економскиот информатор Economicus, воедно и првото издание за 2017 година, ќе се елабо ...

  Во оваа издание на економскиот информатор Economicus, воедно и првото издание за 2017 година, ќе се елаборираат двете последни извештаи објавени од World Economic Forum, односно извештајот за Индексот ...

  Read more
 • Специално издание на Economicus!

  09 Декември 2016 - Во пресрет на предвремените парламентарни избори и по претходните консултативни состан ...

  09 Декември 2016 - Во пресрет на предвремените парламентарни избори и по претходните консултативни состаноци со политичките партии во врска со економските платформи, Стопанската Комора на Северо-Запад ...

  Read more
 • ECONOMICUS бр.5

  Ова е петтото издание на ECONOMICUS, кој се објавува за сите членови на СКСЗМ.  Во овој број на Economicu ...

  Ова е петтото издание на ECONOMICUS, кој се објавува за сите членови на СКСЗМ.  Во овој број на Economicus ќе се објаснат факторите според кои Македонија во извештајот на DOING BUSINESS е рангирана на ...

  Read more
 • Economicus бр.3

  Ова е трето издание на ECONOMICUS за месец Мај 2016, кој се објавува секој месец за сите членови на СКСЗМ ...

  Ова е трето издание на ECONOMICUS за месец Мај 2016, кој се објавува секој месец за сите членови на СКСЗМ.  Во овој број се направени споредби во поглед на економските параметри помеѓу првиот квартал ...

  Read more
 • Вторo издание на Economicus

  30 Март 2016 - Како што Ве информиравме минатата недела,  Стопанската комора на Северо-Западна Македонија ...

  30 Март 2016 - Како што Ве информиравме минатата недела,  Стопанската комора на Северо-Западна Македонија овој месец го издава второто издание на економскиот информатор "Economicus". Ова е второто изд ...

  Read more
 • Во Economicus следната недела ќе читате …

  25 Март 2016 - Следната недела во новиот број на Economicus ќе читате за најновите информации  на најголе ...

  25 Март 2016 - Следната недела во новиот број на Economicus ќе читате за најновите информации  на најголемите пазари на извоз на бизнисите на Република Македонија. Пазарите се анализирани од аспект на ...

  Read more