Економикус | OEMVP Економикус – OEMVP
Економикус
 • Economicus бр.1

  Во ова издание на економскиот информатор Economicus ќе се презентираат податоците од истражувањето што го ...

  Во ова издание на економскиот информатор Economicus ќе се презентираат податоците од истражувањето што го спроведе Стопанската комора на Северо-западна Македонија во рамките на проектот на УСАИД за "П ...

  Read more
 • Economicus бр.8

  21 Ноември 2017 – Во овој број на економскиот информатор Економикус ќе се презентираат макроекономските п ...

  21 Ноември 2017 – Во овој број на економскиот информатор Економикус ќе се презентираат макроекономските проекции, фискалните проекции и главните компоненти на Буџетот предложени од  Министерството за ...

  Read more
 • Economicus бр.7

  Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се презентираат проекциите на Меѓународниот Монетаре ...

  Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се презентираат проекциите на Меѓународниот Монетарен Фонд и Светската Банка за економскиот раст на Република Македонија до крајот на оваа година, ...

  Read more
 • Economicus бр.6

  21 Август 2017 - Во овој број на економскиот информатор Економикус ви ги претставуваме податоците за стап ...

  21 Август 2017 - Во овој број на економскиот информатор Економикус ви ги претставуваме податоците за стапката на невработеност по региони, просечна исплатена бруто – плата и просечна исплатена нето пл ...

  Read more
 • 03 Јули 2017 - Овој број на економскиот информатор Економикус е продолжение на последниот објавен број, о ...

  03 Јули 2017 - Овој број на економскиот информатор Економикус е продолжение на последниот објавен број, односно и во овој број ќе се презентираат резултатите од истражувањето спроведено за оценување н ...

  Read more
 • Economicus бр.4

  29 Мај 2017 - Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се презентираат резултатите и заклучоц ...

  29 Мај 2017 - Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се презентираат резултатите и заклучоците од истражувањето. Поточно во овој број ќе биде презентирано истражувањето од областа на инс ...

  Read more
 • Еconomicus бр.3

  31 Mарт 2017 - Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се спореди растот на Бруто домашниот ...

  31 Mарт 2017 - Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се спореди растот на Бруто домашниот производ во 2016 година со растот во 2015 година. Но, бидејќи податоците за четвртиот квартал з ...

  Read more
 • Economicus бр.2

  25 Февруари 2017 - Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се анализираат странските инвести ...

  25 Февруари 2017 - Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се анализираат странските инвестиции во РМ, односно колку странски инвестиции биле најавени како и вредноста на овие инвестиции ...

  Read more
 • Economicus бр.1

  Во оваа издание на економскиот информатор Economicus, воедно и првото издание за 2017 година, ќе се елабо ...

  Во оваа издание на економскиот информатор Economicus, воедно и првото издание за 2017 година, ќе се елаборираат двете последни извештаи објавени од World Economic Forum, односно извештајот за Индексот ...

  Read more
 • Специално издание на Economicus!

  09 Декември 2016 - Во пресрет на предвремените парламентарни избори и по претходните консултативни состан ...

  09 Декември 2016 - Во пресрет на предвремените парламентарни избори и по претходните консултативни состаноци со политичките партии во врска со економските платформи, Стопанската Комора на Северо-Запад ...

  Read more
 • ECONOMICUS бр.5

  Ова е петтото издание на ECONOMICUS, кој се објавува за сите членови на СКСЗМ.  Во овој број на Economicu ...

  Ова е петтото издание на ECONOMICUS, кој се објавува за сите членови на СКСЗМ.  Во овој број на Economicus ќе се објаснат факторите според кои Македонија во извештајот на DOING BUSINESS е рангирана на ...

  Read more
 • Economicus бр.3

  Ова е трето издание на ECONOMICUS за месец Мај 2016, кој се објавува секој месец за сите членови на СКСЗМ ...

  Ова е трето издание на ECONOMICUS за месец Мај 2016, кој се објавува секој месец за сите членови на СКСЗМ.  Во овој број се направени споредби во поглед на економските параметри помеѓу првиот квартал ...

  Read more
 • Вторo издание на Economicus

  30 Март 2016 - Како што Ве информиравме минатата недела,  Стопанската комора на Северо-Западна Македонија ...

  30 Март 2016 - Како што Ве информиравме минатата недела,  Стопанската комора на Северо-Западна Македонија овој месец го издава второто издание на економскиот информатор "Economicus". Ова е второто изд ...

  Read more
 • Во Economicus следната недела ќе читате …

  25 Март 2016 - Следната недела во новиот број на Economicus ќе читате за најновите информации  на најголе ...

  25 Март 2016 - Следната недела во новиот број на Economicus ќе читате за најновите информации  на најголемите пазари на извоз на бизнисите на Република Македонија. Пазарите се анализирани од аспект на ...

  Read more