Економикус | OEMVP Економикус – OEMVP
Економикус
 • 03 Јули 2017 - Овој број на економскиот информатор Економикус е продолжение на последниот објавен број, о ...

  03 Јули 2017 - Овој број на економскиот информатор Економикус е продолжение на последниот објавен број, односно и во овој број ќе се презентираат резултатите од истражувањето спроведено за оценување н ...

  Read more
 • Economicus бр.4

  29 Мај 2017 - Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се презентираат резултатите и заклучоц ...

  29 Мај 2017 - Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се презентираат резултатите и заклучоците од истражувањето. Поточно во овој број ќе биде презентирано истражувањето од областа на инс ...

  Read more
 • Еconomicus бр.3

  31 Mарт 2017 - Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се спореди растот на Бруто домашниот ...

  31 Mарт 2017 - Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се спореди растот на Бруто домашниот производ во 2016 година со растот во 2015 година. Но, бидејќи податоците за четвртиот квартал з ...

  Read more
 • Economicus бр.2

  25 Февруари 2017 - Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се анализираат странските инвести ...

  25 Февруари 2017 - Во овој број на економскиот информатор Economicus ќе се анализираат странските инвестиции во РМ, односно колку странски инвестиции биле најавени како и вредноста на овие инвестиции ...

  Read more
 • Economicus бр.1

  Во оваа издание на економскиот информатор Economicus, воедно и првото издание за 2017 година, ќе се елабо ...

  Во оваа издание на економскиот информатор Economicus, воедно и првото издание за 2017 година, ќе се елаборираат двете последни извештаи објавени од World Economic Forum, односно извештајот за Индексот ...

  Read more
 • ECONOMICUS бр.5

  Ова е петтото издание на ECONOMICUS, кој се објавува за сите членови на СКСЗМ.  Во овој број на Economicu ...

  Ова е петтото издание на ECONOMICUS, кој се објавува за сите членови на СКСЗМ.  Во овој број на Economicus ќе се објаснат факторите според кои Македонија во извештајот на DOING BUSINESS е рангирана на ...

  Read more
 • Economicus бр.3

  Ова е трето издание на ECONOMICUS за месец Мај 2016, кој се објавува секој месец за сите членови на СКСЗМ ...

  Ова е трето издание на ECONOMICUS за месец Мај 2016, кој се објавува секој месец за сите членови на СКСЗМ.  Во овој број се направени споредби во поглед на економските параметри помеѓу првиот квартал ...

  Read more