Јурис бр.4

Со оглед на проблемите и стопански несогласувањата кои се појавуваат помеѓу компаниите, одлучивме да претставиме пред членовите на Комората три важни теми меѓу кои и Законот за медијација кој им овозможува на компаниите полесно решавање на стопански споровите без губење време и пари. А во другиот дел од законски информатор Јурис се презентирани колективните договори и раскинувањето на договорот поради неисполнување.

За повеќе информации, контактирајте не на juris@oemvp.org или на телефон 02/3239-252.

Тука може да го симнете 4-иот број на ЈУРИС за оваа година.