Јурис аларм бр.9

28 Декември 2018 – Во овој број на Јурис Аларм ќе читате за намалување на вредноста на плаќањата со готовина на стоки и услуги како и за влегување во сила на новиот Закон за данокот на личен доход.

Ве молиме симнете го тука новиот број на Јурис аларм.

За повеќе информации, Ве молиме контактирајте не на juris@oemvp.org или на телефон 02/3239-252.