СКСЗМ на состанок со Италјанскаката Комора за можностите за соработка

11 Јули 2017 – Стопанска Комора на Северо – Западна Македонија денеска имаше средба со делегацијата на Италјанската Комора, каде имаа можност да разговараат околу соработката помеѓу членките на девете Комори.

Врз основата на искуството на активноста за развој на бизнисот помеѓу Макеоднија и Италија да се сотават формите за координација и ефективен дијалог во извршувањето на економските активности на деловните субјекти од двете страни.

Делегацијата од Италија ја подведеше председателот на Италијано Македонската Комора Г. Енрико Партела придружрен од членовите на одборот, кои дојдоа од секторите на финанции и осигуривање, мебел и др.

Оваа средба помеѓу двете Комори ќе биде можност за зголемување на странските инвестиции во Макдонија со цел на економски развој, со посебен фокус во секторот на туризам, земјоделство, прехранбени производи, која од двете страни ќе резултира во поголем економски активности.

На овој состанок председателот Неби Хоџа придружен од страна на заменик – председателот г. Фејзи имаа можност да ги представуваат членктите на СКСЗМ што истотака е нејзина стратешка цел да ги промовираат нејзините членки.