СКСЗМ го одржа нејзиното годишно собрание

Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија го одржа годишното собрание каде што се дискутираше за годишниот извештај за активностите на СКСЗМ во периодот јануари-декември 2018, заедно со финансискиот извештај.

Членовите на собранието истотака ја имаа можноста да се запознаат и со сите нови услуги кои ги нуди комората.

По завршувањето на точките од дневниот ред, членовите на собранието имаа можност да ги презентираат нивните проблеми со кои се соочуваат во нивното работење и зборуваа за можностите за нивното надминување во соработка со комората.

Претседателот на СКСЗМ г-дин Неби Хоџа го нагласи ангажманот на комората во последователните напори за олеснување на деловната клима и дискутираа за идеите за понатамошно зголемување на соработката и поддршката за бизнисите.