Се оддржа четвртиот состанок на Управниот Одбор

Управниот одбор на Стопанската комора на Северо-Западна Македонија на четвртиот состанок дискутираше за барањата од членството испратени до разни државни институции, кои произлегуваат од потребите на пазарот, како и од одговорите добиени од истата.

Исто така, беа разгледувани тековните активности на СКСЗМ, кои се предвидени со годишниот план за оваа година, односно членовите на Управниот одбор зборуваа за текот на активностите досега и фокусот на Извршната канцеларија за идните активности.

Формирана е комисија TOP 100, настан кој ги најавува најуспешните компании во изминатата година и се очекува да донесе многу новости оваа година.

Исто така, тема на дискусија беше епилогот на посетите на државните органи на локално ниво, од кои се очекува да ги подобрат потешкотиите со кои се соочуваат компаниите во одредени региони.