Презентација на платформата на СКСЗМ пред делегацијата од партијата на ВМРО-ДПМНЕ

Денеска СКСЗМ на чело со претседателот г-дин Неби Хоџа дочека делегација од партијата на ВМРО-ДПМНЕ, предводена од нејзиниот претседател, г-дин Христијан Мицковски. Со оглед на неодамнешните економски случувања во земјата, секогаш постои потреба за различна координација со секој субјект во земјата.

На овој состанок, СКСЗМ ја претстави својата платформа, преку која би можела да се овозможи поповолен економски развој. Беше разговарано и за размена на повеќе идеи за соработка, претставува цел за постигнување на благосостојбата која ќе влијае на создавањето на заеднички успеси. Духот на благосостојбата во една земја се менува само со меѓусебна комуникација.

Исто така се дискутираше и за неодамнешните економски случувања во земјата, што во најголем дел тангиран е бизнис-секторот. Секогаш треба да се видат бројните можности преку кои ќе има бенефиции за сите страни.

СКСЗМ секогаш е отворена за соработка со сите субјекти и институции, така што сите цели да се совпаѓаат на полето на подобрување на економијата во нашето општество, што може да се постигне само преку разговор и организирање на последователни средби што ќе придонесуваат за создавање на поповолни услови за подобрување.