Можност за проширување на регионалната соработка | OEMVP Можност за проширување на регионалната соработка – OEMVP

Можност за проширување на регионалната соработка

Денес во СКСЗМ се одржа средба помеѓу Косовската Комора на Бизнис, каде што присутен беше претседателот г-дин Скендер Красниќи, како и делегацијата на ККБ, додека присутни од страна на СКСЗМ беа претседателот г-дин Неби Хоџа и делегацијата на Комората. Имајќи го во предвид фактот на многуте економски и политички настани во регионот, многу е важно да се воспостави соработка помеѓу различните соседни институции, со што тоа ќе влијае на благосостојбата на регионалната економија.

Истотака, во Косово и во Македонија, има многу производители на кои им е тешко да продрат низ големите глобални пазари и затоа еден од единствените начини за нивно напредување е да се воспостави столб на соработка помеѓу различните општински и централни државни институции. Исто така беше разговарано за можноста за одржување на заеднички состанок помеѓу ККБ и СКСЗМ, каде што ќе бидат присутни различни компании и можноста за реализација на многу заеднички активности.

 

About The Author

Related posts

Share This