Мисија | OEMVP Мисија – OEMVP
Мисија

СКСЗМ организира, унапредува, заштитува и ги промовира бизнис интересите дома и во странство, заедно со предизвиците на глобалната конкуренција.

Share This