Групации на СКСЗМ | OEMVP Групации на СКСЗМ – OEMVP
Групации на СКСЗМ

ГРУПАЦИИТЕ

 1. Групација за земјоделство и рурален развој;
 2. Групација на производителите на брашно;
 3. Групација на обработувачи на дрво и мебел;
 4. Групација на градежништво;
 5. Групација за туризам и угостителство;
 6. Групација на жени претприемачи;
 7. Групација на медиумите;
 8. Групација на производители на млеко и месо;
 9. Групација на информатичката технологија;
 10. Групација на дистрибутерите на широката потрошувачка;
 11. Групација за продажба на мало;
 12. Групација на обработка на металите;
 13. Групација на правни, финансисики и консултански услуги;
 14. Групација за заштита на животната средина и просторното планирање;
 15. Групација на производители од хемиската индустрија;
 16. Групација на живинарите (производители на јајца).

 

 

Share This