Деск на услуги

СКСЗМ ќе ја подобрува континуираната дневна поддршка на повеќе од 1.800 компании во Македонија, поврзани...

Обуки

Организираме стручни обуки за вработените, подобрување на работата, обуки во рамките на проектот, инфосесии за...

Деловни Перформанси

Земајќи ги во предвид потребите на членството за обезбедување точни информации за перформансите на постојните...
УСЛУГИ
НАШИТЕ УСЛУГИ

Организираме ревизија, ревизија, внатрешна проверка, ревизија на добавувачи, надворешна ревизија за сертификација на ISO, сертификација на ISO / MKS / EN и CE стандарди, консултации и разјаснување / верификација на сертификати, развој на бизнисот базиран на домашната и меѓународната економија.

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ

Најновите вести окулу СКСЗМ

69321640_2345561262377823_2997987408554754048_n

Работен план за 2020

Како дел од Проектот на УСАИД Партнерство за подобра бизнис регулатива, претставници од СКСЗМ учествуваат...

НАШИ ПАРТНЕРИ