Претседателот на Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија г-дин Неби Хоџа, заедно со делегација од Комората присуствуваат на Фестивалот на Иновацијата кој се оддржува во Тирана од 16-18 Септември. Глобализацијата го поттикнува растот на к ...

Read more

Денес, делегацијата на Стопанската комора на Северо-Западна Македонија, предводена од претседателот на Комората, г. Неби Хоџа, во посета на Народната банка на  Република Македонија и честитаа на г-ѓа Анита Ангеловска Бежовска за позицијата гувер ...

Read more

Стопанска Комора на Северо-Западна Македонија (СКСЗМ) денес потпиша меморандум за соработка со Советот за Унапредување и Надзор на Ревизијата на Република Македонија со цел на соработка помеѓу двете институции заради подобрување на капацитетот и ...

Read more

Претседателот на Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија, г-дин Неби Хоџа, учествува во Енергетскиот форум на Југоисточна Европа кој се одржува во Солун на 7-ми Септември, 2018. Енергетскиот форум на Југоисточна Европа ќе ги собере клучн ...

Read more

Управниот одбор на Стопанската комора на Северо-Западна Македонија на четвртиот состанок дискутираше за барањата од членството испратени до разни државни институции, кои произлегуваат од потребите на пазарот, како и од одговорите добиени од иста ...

Read more
Share This