Еднo од најважните барања на членовите на Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија бeше и издавањето на Уверението за потекло на стока. Од денеска ова уверение се издава од страна на нашата комора која ќе го докажува потеклото на стоката ...

Read more

Во УЈИЕ се одржа средба каде присутни беа г-ѓа Зорица Апостолска, министерка за странски инвестиции без ресор, ректорот на УЈИЕ г-дин Абдулменаф Беџети, претставници од ФИТР и делегацијата од СКСЗМ предводена од претседателот г-дин Неби Хоџа и н ...

Read more

Стопанската Комора на Северо-Западна Македонија денеска на прес-конференција реагираше за проблемите со кои се соочуваат бизнисите при нивното работење. Таа ја поздравува посветеноста на државните институции за подобрување на законската регулати ...

Read more

Променливата природа на економската конкурентност во светот каде постојано се истакнуваат нови технологии, создавајќи нов предизвик за бизнисите и владите, кои на колективен начин се изложени на опасноста на негативното влијание врз економскиот ...

Read more

Денес, во СКСЗМ се одржа состанок каде што беа присутни раководителот на Одделот за Индустриска Политика на Р. Косово, Игбале Реџа – Јашари и претставници. Од страната на СКСЗМ присутни беа г. Неби Хоџа и делегација на Комората. На овој состанок ...

Read more
Share This