Kryetari i Odës Ekonomike së Maqedonisë Veri-Perëndimore, z. Nebi Hoxha, sëbashku me delegacion nga Oda marrin pjesë në Festivalin e Inovacionit në Tiranë

Kryetari i Odës Ekonomike së Maqedonisë Veri-Perëndimore, z. Nebi Hoxha, sëbashku me delegacion nga Oda marrin pjesë në Festivalin e Inovacionit i cili mbahet në Tiranë nga 16-18 Shtator.

Globalizimi stimulon rritjen e konkurrencës. Në tregun global po dalin konkurrentë të rinj, por gjithashtu mundësi të mëdha për të hyrë në tregjet globale, duke stimuluar zhvillimin e njohurive të nevojshme, për të krijuar përparësi konkurruese të qëndrueshme dhe kjo është e mundur përmes inovacionit të vazhdueshëm i cili mund të arrihet me stimulime të ndryshme të kompanive. OEMVP synon në shfrytëzimin e potencialit vendas të ndërmarrësisë ne sferat e informatikës, telekomunikacionit dhe teknologjisë më moderne duke shfrytëzuar ide inovative.

OEMVP në bashkëpunim me dhomën e tregtisë së Tiranës përmes organizimit, avancimit dhe mbrojtjes së interesave të biznesit në vendet tona, përpara sfidave globale të konkurrencës, bëjne përpjekje të vazhdueshme për promovimin e sipërmarrësisë, inovacionit, konkurrencës, gjë që ndikon padyshim në nxitjen dhe zhvillimin e ekonomisë së vendeve tona.