Konkurs për angazhimin e një personi juridik

Konkurs për angazhimin e një personi juridik

Projekti i financuar nga USAID – “Partneritet për rregullativë më të mirë afariste”, i cili implementohet nga ana e EPI CENTAR Internacional në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Maqedonisë, Odën Ekonomike të Maqedonisë Veri – Perëndimore, MASIT, dhe Lidhjen e Odave Ekonomike të Maqedonisë, ka nevojë për angazhimin e një personi juridik për përgatitje të një plani dhe mbajtjen e dy trajnimeve për Subjekte të cilët kanë marrë autorizim për kryerjen e punëve profesionale për sigurinë në punë, në përputhje me Ligjin për Siguri dhe Shëndetësi në punë.

Të gjithë të interesuarit të dorëzojnë dokumentet më së voni deri më 26 Dhjetor 2017- ora 16:00 (ora lokale) në adresën elektronike asutoglu@epicentar.mk.

Për më tepër informacion Ju lutemi klikoni këtu.

Related posts

SPOZORI GJENERAL