Anëtarë të Këshillit Mbikqyrës:

  • Enver Maliqi
  • Arsim Papraniku
  • Adem Abdullahi
  • Musa Ramani
  • Sali Jonuzi
  • Reshat Musliu
  • Lirim Mersimi