Juris nr.6

03 Dhjetor 2018 – Në këtë numër të Jurisit do të prezantojmë propozim Ligjin e ri për mbikëqyrje inspektuese i cili para pak kohësh u publikua në Regjistrin e vetëm nacional elektronik për rregulla në Republikën e Maqedonisë(https://ener.gov.mk/). Me këtë propozim ligj duhet të sillen disa risi në punën e organeve inspektuese të cilat drejtpërdrejtë i prekin kompanitë në veprimtarinë e tyre.

 

Për çdo informacion plotësues, na kontaktoni në juris@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252.

Ju lutemi këtu shkarkoni numrin e ri të Juris.