Juris nr.5

08 Nëntor 2018 – Në  këtë numër të informatorit ligjor Juris do të paraqesim propozimin e ri të Ligjit për punën praktike, i cili është përgatitur nga projekti I USAID-it “Partneritet për rregullativë më të mirë të afariste” ku OEMVP është një nga odat partnere, nga ku pastaj u dërgua te Ministria e punës dhe politikës sociale për procedim të mëtejshëm dhe për miratim të tij.

 

Për çdo informacion plotësues, na kontaktoni në juris@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252.

Ju lutemi këtu shkarkoni numrin e ri të Juris.