Juris nr.4

Duke i marrë për bazë nevojat e bizneseve dhe problemet që ata mund të hasin në veprimtarinë e tyre afariste, për këtë numër të JURIS-it ju sjellim informata bazë mbi Manualin për pjesëmarrje në procedurat e prokurimit elektronik publik, llojet e sanksioneve që mund të shqiptohen ndaj personave juridik si dhe Softuerin për punën e avokatëve ‘’Avokatë’’.

Për çdo informacion plotësues, na kontaktoni në juris@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252.

Shkarkoni këtu numrin e katërt me radhë të JURIS.

Previous article

Juris nr.3

Next article

Juris nr. 5

Të ngjajshme

JOIN THE DISCUSSION