Juris nr.4

21 Korrik 2017 – Duke patur parasysh problemet që shfaqen ndërmjet kompanive dhe mosmarveshjet afariste ndërmjet tyre, kemi parë të arsyeshme që të prezantojmë para anëtarëve të Odës disa tema të rëndësishme siç janë: ligjin për ndërmjetsim i cili ju mundëson kompanive një zgjidhje më të lehtë të kontesteve afariste. Ndërsa pjesa tjetër e informatorit ligjor Јuris përmban informata edhe për marrëveshjet kolektive si dhe për shkëputjen e kontratës për shkak të mos përmbushjes së obligime që rrjedhin nga kontrata.

 

Për çdo informacion plotësues, na kontaktoni në juris@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252.

Ju lutemi këtu shkarkoni numrin e ri të Juris.