Juris nr.3

17 Maj 2016 – Si pasojë e shpërbërjes së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, aktivitetet legjislative të këtij institucioni janë ndërprerë për momentin dhe ndryshimet në rregullativën ligjore që ndjek JURIS-i janë inekzistente.

OEMVP vazhdon publikimin e JURIS-it nga rregullativa ligjore ekzistuese. Duke i marrë për bazë nevojat e bizneseve dhe problemet që ata mund të hasin në veprimtarinë e tyre afariste, për këtë numër të JURIS-it ju sjellim informata bazë mbi mekanizmat për sigurim të punëtorëve sipas dispozitave ligjore; cilat janë të drejtat dhe obligimet e punëdhënësve në marrëdhëniet e punës, si dhe obligimet ligjore të punëdhënësve në ndërmarrjen e masave të sigurisë dhe shëndetit në punë.

Shkarkoni numrin e tretë të Juris.

Previous article

Juris nr.2

Next article

Juris nr.4

Të ngjajshme

JOIN THE DISCUSSION