Juris nr.1

21 Mars 2018 – Në këtë numër të Juris inormatorit do ju prezantojmë Ligjin për përkrahje financiare të investimeve i cili  rregullon llojet, lartësinë, kushtet, mënyrën dhe procedurën për ndarje të përkrahjes financiare të investimeve të subjekteve afariste të cilat investojnë në Republikën e Maqedonisë.

Për çdo informacion plotësues, na kontaktoni në juris@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252.

Ju lutemi  këtu shkarkoni numrin e ri të Juris.

Previous article

Juris nr.4

Next article

Juris nr.2

Të ngjajshme