Juris Alarm nr.4

10 Maj 2018 – Në këtë publikim të Juris Alarmit ju sjellim informata mbi Ligji për mbështetje financiare të investimeve.

Për më tepër informacion ju lutemi shkarkoni Juris Alarmin nr.4 këtu.

Për çdo vërejtje apo sugjerim, na shkruani në juris@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252.