Juris Alarm nr.2

Alarmi ligjor – Juris, ka për qëllim të ju informojë mbi zhvillimet dhe dinamikën e ndryshimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë si nevojë për të qenë të informuar në kohë dhe në mënyrë të drejtë.

Në këtë publikim të Juris- Alarmit Јu sjellim informata mbi shfuqizimin e dispozitave të Ligjit për përmbarim në favor të biznesit

Për çdo vërejtje apo sugjerim, na shkruani në juris@oemvp.org

Shkarkoni këtu numrin e dytë të Juris alarmit për këtë vit.