Juris Alarm nr.1

08 Janar 2019 -Në këtë numër të Juris Alarm do të lexoni për ndryshimet e fundit të Ligjit për tatimin mbi fitim në lidhje me donacionet në fushën e sportit.

Për më tepër informacion ju lutemi shkarkoni Juris Alarmin nr.1 këtu.

Për çdo vërejtje apo sugjerim, na shkruani në juris@oemvp.org ose në telefon 02/3239-252.