Juris Alarm nr.1

Alarmi ligjor – Juris, ka për qëllim të ju informojë mbi zhvillimet dhe dinamikën e ndryshimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë si nevojë për të qenë të informuar në kohë dhe në mënyrë të drejtë.

Në këtë publikim të Juris- Alarmit ju sjellim informata mbi ndryshimet e Ligjit për regjistrim të pagesave me para në dorë.

Për çdo vërejtje apo sugjerim, na shkruani në juris@oemvp.org

Shkarkoni këtu numrin e parë të Juris alarmit për këtë vit.