Унгарските компании ги презентираа најновите методи за чистење на отпадни води и вода за пиење

Унгарските компании ги презентираа најновите методи за чистење на отпадни води и вода за пиење

15 Jуни 2017 – Стопанската комора на Северо-Западна Македонија во соработка со компаниите „SZABADICS“, “HIDROFIT”, “INWATECH” од Р. Унгарија организираа бесплатна презентација за проектните решенија за чистење на отпадни води, вода за пиење, арсен и вакум канализации, можност за финансирање на пречистит...
Read more
Consultative meeting with DUI

Consultative meeting with DUI

30 March 2016 – On the brink of the early parliamentary elections, which are scheduled for June 2016, the Economic Chamber of North – West Macedonia (ECNWM) began the process of consultations with the political parties about their economic platforms. The consultation focuses on the issues of the e...
Read more