Economicus nr.6

21 Gusht 2017 – Në këtë numër të informatorit ekonomik Ju prezantojmë të dhëna nga shkalla e papunësisë sipas rajoneve, paga mesatare bruto dhe paga mesatare neto. Qëllimi është krahasimi i zhvillimit ekonomik ndërmjet rajoneve planore në Republikën e Maqedonisë që të fitohet një pasqyrë më e mirë për atë se cilat rajone janë të zhvilluara, cilat janë më pak të zhvilluara, dhe në bazë të sajë të planifikohen dhe të ndërmerren masa konkrete për stimulim të zhvillimit të barabart ekonomik ndërmjet rajoneve planore në Republikën e Maqedonisë.

Ju lutem shkarkoni këtu  numrin e gjashtë të informatorit ekonomik Economicus.

Previous article

Economicus nr.5

Next article

Еconomicus nr.7

Të ngjajshme