Economicus nr.5

Shkarkoni këtu numrin e pestë të Economicus, i cili publikohet  për të gjithë anëtarët e OEMVP-së.

Në këtë numër të Economicus-it do të shpjegohen faktorët të cilat përshihen në raportin e DOING BUSINESS, ku Maqedonia u rangua në vendin e 10-të, dhe raporti i INDEKSIT GLOBAL PËR KONKURRUESHMËRI ku u rangua në vendin e 68-të,  si dhe qëllimet e këtyre raporteve.

Si gjithnjë, komentet apo sugjerimet e Juaja janë të mirë se ardhura dhe të nevojshme për avancimin e mëtejmë të këtij publikimi në edicionet e radhës.

Për më tepër informata na kontaktoni në economicus@oemvp.org .