Economicus nr.5

02 Korrik 2018 – Në numrin е ri të informatorit ekonomik  Ekonomicus do të prezantohen të dhënat për Bruto  prodhimin vendor nga Enti shtetëror për statistikë për tremujorin e parë nga viti 2018. Poashtu, do të  prezantohen edhe të dhënat për sektorët me  pjesëmarrje më të madhe në BPV për tremujorin e parë të këtij viti, si dhe të dhëna nga Eurostat për  krahasim të rritjes të BPV-së në Maqedoni si dhe në shtetet tjera nga Evropa.

Për më tepër informacion ju lutem shkarkoni numrin e ri të informatorit këtu.