Economicus nr.5

03 Korrik 2017 – Ky numër i informatorit ekonomik Ekonomikus është vazhdim i numrit të fundit të publikuar, respektivisht edhe ky numër do ti prezentojë rezultatet e hulumtimit të bërë për vlerësimin e klimës biznesore dhe identifikimin e problemeve me të cilat ballafaqohen ndërmarrjet në Republikën e Maqedonisë.

Më saktësisht në këtë numër do të prezentohet pjesa nga hulumtimi për mendimin e përgjithshëm të ndërmarrjeve për klimën biznesore në vendin tonë dhe cilat ligje sipas tyre duhet të jenë proritare për krijimin e një klime më të favorshme biznesore. Në hulumtim janë të përfshira 177 kompani të madhësive të ndryshme, nga sektorë të ndryshëm dhe nga qytete të ndryshme të Republikës së Maqedonisë.

Shkarkoni këtu numrin e pestë të informatorit ekonomik Economicus.

Previous article

Economicus nr.4

Next article

Economicus nr.6

Të ngjajshme